Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected] gr
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27335
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-321 5877 Τι μή 0,60 ΕΥΡΩ
Χρ. Σταϊκούρας:
(Με Π010
Ρέγκλινγκ: Τηρήστε τις
δεσμεύσεις σαςν
αναπτυξιακό
σχέδιο θα έρθει
μείωση
πρωτογενν
Πλεονασμάτων
μεταρρυθμιστική
ατζέντα που προωθεί η νέα κυβέρνηση με στόχο την τόνωΟ υπουργός Οικονομικν, Χρήστος
Σταϊκούρας , μιλντας
Economist, προσδιόρισε τέσσερις προτεραιότητες οι οποίες είναι η φορολογική
μεταρρύθμιση, η υλοποίηση μεταρρυθμίσεων με φιλο-επενδυτικό και φιλο- εξαγωγικό πρόσημο , η τόνωση της ρευστότη.
τας προς την πραγματική οικονομία και
η ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης
σητης επιχειρηματικότητας
και τη βελτίωση
τικού κλίματος είναι καλοδεχούμενη , ανέφερε ο επικεφαλής
του επενδυστο συνέδρο του
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας , Κλάους Ρέγκλινγκ, από το βήμα
του συνεδρίου του Economist,
επισημαίνοντας ότι εάν και
η κυβέρνηση μόλις εκλέχθηκε
και οι λεπτομέρειες πρόκειται να δουν το φως της δημοσιότητας προσεχς, από
τα όσα είναι γνωστά μέχρι
σήμερα είναι ενθαρρυντικό ό
τι τηρούνται οι
και το πλαίσιο που
αδύναμους πολίτες , κάνο
προς τους πιο
ντας ιδιαίτερη αναφορά στην αύξηση
του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος , στην υιοθέτηση κινήτρων για την
στήριξη της οικογένειας και στην προθηση προγραμμάτων για την
απόκτηση ψηφιακν ικανο2
δεσμεύσεις
έχει συμφωνη θεί.
του ΕΜΣ εξέφρασε την
Κάποιες από τις αποφάσεις που ελήφθησαν είναι πιθανό να επιδράσουν αρνητι κά στην ανάπτυξη
τις προηγούμενες μεταρρυθμίσεις, όπως
οι αυξήσεις των δαπανν , τόνισε . Για να
διασφαλιστεί η ανάπτυξη και η βιωσιμόας και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε
με την ελληνική κυβέρνηση για την επί
τευξη αυτού του στόχου> , τόνισε ο χ. ΡέΟ επικεφαλής
ικανοποίησή του για τη συνάντηση που εί
χε τη Δευτέρα με τον νέο υπουργό Οικονομιχν , Χρήστο Σταϊκούρα. <Με διαβεβαίωσε ότι η νέα κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να
μαχροπρόθεσμης ανάπτυξης με ταυτόχρο
νη τήρηση των δημοσιονομικν στόχων
για το 2020. Αυτό είναι πολλά υποσχόμενο για το μέλλον της ελληνικής οικονομί
Περίμεναν 2,5
δισ. ευρ
έφερε 12,5 δισ.
και να υπονομεύσουν
γελινγκ.
Ο κ. Ρέγχλινγκ , αναφερόμενος στην
τρίτη μεταμνημονιακή έκθεση που συνέταξε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εί πε ότι προκύπτει καθυστέρηση στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων , εν δεν διασφαλίζεται η συνέπεια μεταξύ υλοποιηθέντων μέτρων και δεσμεύσεων της χρας.
χρέους είναι σημαντικό να παρατητα του
μείνει η χρα σε μεταρρυθμιστική τροχιά
και μετά την ολοκλήρωση των προγραμμάτων , πρόσθεσε.
Η πρτη προτεραιότητα
της χρας πρέπει να είναι Α
επιτύχει βισιμους ρυθμούς
το νέο 7ετες
ομόλογο
Ισχυρή ζήτηση από μακροχρόνιους
θεσμικούς επενδυτές καταγράφεται λίγες
ρες μετά το άνοιγμα του
σφορν για τη διάθεση του νέου 7ετους
ομολόγου .
Σύμφωνα με πληροφορίες , οι προσφορές των επενδυτν υπερβαίνουν τα 12,5
δισ. ευρ , έναντι 2,5 δισ.
Moody's: Αναβάθμιση των ελληνικν τραπεζν
από σταθερή σε θετική
βιβλίου προτης Eurobank και της Εθνικής Τράπεζας . Οι μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις
κινδύνου αντισυμβαλλομένου (CRA) της
Eurobank και της Εθνικής Τράπεζας αU οίκος Μ0ody,s αναβάθμισε σε θεναβαθμίστηκαν, επίσης, στο B1 ( cr) από
B2 (cr) , εν επιβεβαιόθηκαν όλες οι άλλες αξιολογήσεις των τριν τραπεζν,
περιλαμβανομένων των βασικν πιστωτικν αξιολογήσεων τους (ΒCA) στο
ευρ που επιδικει να συ- ΣΕΛΔΑ
τική από σταθερή την προοπτική (οut l0ok) για το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο
Caa1 των καταθέσεων της Alpha Βank,
του Δυτικού
Νείλου: Ο
Η πείνα αθερίζειν 821,6
ανθρπους παγκοσμίως
εκαι.
Η αλλαγή στην αξιολόγηση των ελληνικν τραπεζν καθο δηγείται κυρίως από την προσδοκία μας για περαιτέρω βελτισεις στην ποιότητα του ενεργητικού ,
στη χρηματοδότηση και στην χερδοφορία
το 2019-20, αντλντας όφελος από ένα
πιο υποστηρικτικό λειτουργικό περιβάλ
λονο, δήλωσε ο Νντας Νικολαϊδης, αντιπρόεδρος-υψηλόβαθμος αξιωματούχος
για πιστοληπτικές αξιολογή σεις
χου . Η πρόσφατη κυβερνητική αλλαγή
στην Ελλάδα είναι πιθανό να επιταχύνει
φιλικές προς την ανάπτυξη οικονομικές
πολιτικές, οι οποίες θα κάνουν ευχολότερη για τις τράπεζες την εφαρμογή των στρατηγικν
απρόβλεπτος
εχθρός
αντιμετωπίζεται
και Πως
ε κατάσταση πείνας βρέθηκαν 821,6 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως το 2018,
έναντι 811 τον περασμένο χρόν0 , σύμφωνα με την ετήσια έκθεση
από οργανισμούς του ΟΗΕ , οι οποίοι διαπιστνουν με λύπη ότι πρόκειται για την τρίτη
συναπτή χρονιά αύξησης.
Επειτα από δεκαετίες πτσης, ο υποσιτισμός έχει ενισχυθεί από το 2015 . Μεταξύ
στόχων της αειφόρου ανάπτυξης
σμου χωρίς χανέναν άνθρωπο σε κατάσταση υποσιτισμού αποτελεί μια <τεράστια πρόκλη
σην, σημεινεται στην έκθεση.
Με τίτλο Η κατάσταση της επισιτιστικής ασφάλειας
το έγγραφο συνετάχθη από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟHE ( FAO) , το Ταμείο του ΟΗΕ για τα Παιδιά (UNICEF) , το Παγκόσμιο
δημοσιοποιήθηκε
Οιός του Δυτικού Νείλου έχει εγκα.
τασταθεί στην Ελλάδα. Ηδη τα πρτα
δύο στην Ευρπη περιστατικά λοίμωξης
από τον ιό δηλθηκαν την περ ασμένη εβδομάδα στη Βόρεια Ελλάδα (στους νομούς Ξάνθης και Πιερίας ).
Φέτος η λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου έκανε την εμτου οίπου έχουν οριστεί για το 2030, η προοπτική ενός κότων
και της διατροφής
στον κόσμον ,
ΣΕΛΛΑ
ΣΕΛΛΑ
ΣΕΛΛΑ
φάνισή της τρεις βδομάδες

Τελευταία νέα από την εφημερίδα