Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΖΠΡΩΙΝΗ
Τετάρτη
μεχρι θονότου γ
Ιουλίου
ελεύθερο/
Ιτην cro
Αριθ.
Τιμή φύλ.: 0.50 C
Καθημερινή εφημερίδα Kοζάvης
Ναυάγησε και ο δεύτερος
διαγωνισμός πλησης
λιγνιτικν μονάδων
Σελίδα 4
Αλλάζουν
Σπουδές δεύτερης
ευκαιρίας σε ΑΕΙ
Νέα προγράμματα διετούς φοίτησης
Σελίδα 12
όλα στις επικουρικές
ΕnKoΥΡΚΗΣ
Όσα θα δίνειs
τόσα θα Παίρνειs
από το 2021
ΠΡΟΧΩΝ
"Η ΔΕΗ <πέταξε
1,4 δισ. ευρ
στην Πτολεμαϊδα 5
Σελίδα 13
Φιλαθλητικός Σύλλογος
Κοζάνης
Πανελλήνια πρωταθλήτρια
η γυναικεία ομάδα
Το Επιμελητή.
ριο Κοζάνης
θα συμμετέ .
χει στην 84η
Πρωτοσέλιδο όφθρο της - Κοθημερνής.
Σελίδα 11
00 Ο πα
Σελίδα 24
Πουλάμε και τα χαλιά
για να κρατήσουμε
την υπηρέτρια!!
(715/9/2019)
Το Επμελητήριο Κοζάνης
ενημερνει τα μέλη του ότι
ΠΑΝΕΛΑ
ΝΟΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ
ΔΕΟ71502019 E ΠΕρt.
περο 45τ.u. nou εξασφά .
: συνεργασία με την
KEEΕ για την ηpopoΛη των
α χαλιά για να κρατήσουμε την υπηρέΠουλάμε και
τρια!!!Του Γιργου Κράλογλου
: κρατικοπoίηση, στην 10ετία 1975-1985 , έγινε μόνο για
Διξτε τους!
κοι Δκ T ΛΕΚΟ 0nό τα UOUονεία
Για να αντιληφθούμε πόoο άχρηστα ήταν και είναι ( τα 45
| χρόνια της μεταπολίτευσης ) όλα τα Δ.Σ. και ποο στοίχη χειρήσεων nou τα naράγουν
στο χρο mou εξασφάλισε η
roiw Ελλάδος ΚEE γα
Ικν Επιχειρήσεων και Οργανισμν θα πάρουμε κάποια
| rapαδείγματα (και aπό τη χθεοινή επικαιρότητα)
συνέχεια στη σελίδα 4
τη συμμετοχή των Επιμελητηρίων της χρας
Σελίδα 17