Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Τετάρτη
& ΙΡΩΙΝΗ
Ιουλίου
Αριθ.φύλλου 7309
Τιμή Φύλλου 0.50E
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
ΚΩΔΚΟΣ
Σε πλήρη
ενεργοποίηση
το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
Δυτικής Μακεδονίας
Αυτοδιοίκηση
Τέλος
Συνέχεια στην 6
στην απλή ανιλογική
ΠΕPΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Εντός τριν ημερν θα 22 r
είναι έτοιμη η ρύθμιση
για την κατάργηση της
απλής αναλογικής
Τετεττ ν
Συνέχεια στην 10
Εξοικονομ
Κατ' Οίκον ΙΙ:
Νέο καθεστς
για τις επικουρικές
σύντάξεις
Η νέα ημερομηνία που δόθηκε
για τις αιτήσεις
Συνέχεια στην 4
Συνέχεια στην 11
.ΚΤΕ0
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Περίοδοι
μετεγγραφν
επαγγελματιν &
ερασιτεχνν
Ποδοσφαιριστν
2019-2020
5οχλμ. Γρεβενν -Μυρσίνας
Τηλ.: 24620 29200
E-mail: [email protected]
Συνέχεια στην 20