Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Νέα Καστοριά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Νέα Καστοριά
ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΚΑΥΣΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
ΕΟΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟPΙΑΣ
Πέμπτη 18| Ιουλίου ! 2019
Τιμή 1 Ευρ Ετος 63ον | Αριθμός Φύλλου 2052
ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΟΥΓΟΥΣΗΣ
Ο τελευταίος anολογισμός του
aπερχόμενου ανnnεριφερειΕνημερνου με τους αγαnntou ς
Ογνωστός και αξιάλογος Ιατρός
Χειρουργός- Ουρολόγος φλοξενείται στη στήλη ΥΠέρ Υγείας
θα διακόψει την έκδοσή της λόγω
καλοκαιρινν δακοην. θα εnaνέλθουμε στα τέλη Αυγούστου .
Καλό καλοκοίρι σε όλους
αρχη ειχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον
και για όλα τα ζητήuατα nou
Πpο έκυψαν επί της θηε ίας του
na Βonει- τou omοnwa
πικου
συστήματος το καλοκαίρι
Σε 12
02 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΣ Ν.Κ.
Ο ΝΕΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ Ν.Δ. ΖΗΣΗΣ ΤΖΗ ΚΑΛΑΓΙΑΣ ΔΗΛΩΝΕΙ:
Το Εθνικό Οικοτροφείο Καστοριός
Ξεκινά μια
νέα περίοδος
09 1ΑΜΑΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ
Ξεκίνησε n λαιτουργία
τους ηροoφέροντας τις
θουματουργές ους ιδιόττες
09 ΜΙΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΠΡΑΞΗ
Από τους ΦΟους Μοτοσυκλέτας
Αργους Ορεστικού , οι αnοίo
Πpοχpησαν σε μια σημαντική δωρεά
Im συνέντευξη nou nα ρακρησε κ. Τπηκαλάγιας ναφέρθ πε
Αιαδδοξος
του αυνένε oς βουλευτής Τυ ναυού μ
τονζει noς τρα nou η εuθύνn Βαραδνε τν διο θα
Wnρoτη
τόσο στους στόχους και Τς Προτεραι ότητες mς νέος κυβέρνηα ις,
ό00 και σε ητή ματα
10 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ς πρόοφατης mpoκλογικής nεpιόδου . Τ Πραγματοηoinσε ενδιοφέρου σα
ημερίδα για τmν ανάπυξη
της επυσιρη ματικότητος
είναυs συνo Μλτα ο ίδο600 a
ανεΒάσει το nολικό αmneδo στην nepuοκή μας w
onoio δεν τον ικανnoιούσε u nponyoύμενα χρόνια
μ. mεθοδεημένα δάσnν nuς ο (δnς δεν θε ενα τελική υπονήσιος .
δμιουργντος μ' αυτό τον τρόηο σύγκυση στους ψαφοφόρους, Οστόο
. διος δήλωσε nως πλον κοιτόει μόνο μηροστά και nως Πρoτεpραιόητά
Του είναι μόνο τα μεγάλα έργα
σελ .
ΠΟΛΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ "ΜΗΥΣΙΣ.
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΟΓΟΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟ
Ένα διήμερο Πολτιστικν εκδηλσεων με
ιδιαίτερο χαρακτήρα Πραγματοποήθηκε ο
Παρουσία Ελλίνων βουλευτν αλά και
Βουλευτν ξένων κονοβούλιων ελληνικής
Στον αύλεο και κατόπιν λόγω Βροχής στον
εοωπρικό χρο του Μουσείου Μακεδονικού Αγωνα ελαο ΜΜΜα
eennnsίκεn su5όλη ooέρωυα στον
Ποιnτή Αθ. Χριστόηουλο, όπου Παρουσιάστηκανμελοηοιημένα nonματά τυ
gonou Μ ν
όηου και συφηθήκαν θέματα αμοιβαίας και
επωφελούς συνεργοοίας
ΜΠοτέλη και tτo Δυο γυμνά άσηρα χέρια, έναν ύμνο στη μητpόητα