Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κυδικος: 1860
ΕΛΤΑ.
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
uΟΥΜp
τον toπo toυ
τοy nΑ 1atadtη
να δυοροoτ .
ΚΑΘΗΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δοκτήτης. Ειδότης -Δευθυντής ΒΑΣ ΖΕΡΒΑ - Ετος 450 - Ap. Φύλλου 11517 Τμή 060 ευρ tτάpτη f7 Ιοuλίου 2019
ΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΗΙΚΟ ΤΑΜΕΟ
ΠΡΟΚΛΤΟΥΑ
ΠΟΒΛΗΜΑΤΑ!!
Νε οφορμή τα tμα.
τnt Cr, upoέυφον
Λapoφopiες nou
PΕΠΟΡΤΑΖ
onμουpγ
.toν τpono ou ρaς σεiiος
no6έxτη την Τonen uτο μν Ο
Η AruοτικήΑΟ ο
tητtiματα ηpoς to συμ μ ΜΟ 6τnτες ουνο Πapri
Μ6te Τoή sωργoκο κα ως to t.
τmς καλαματος κα tne
Αρτο .
τις Eλευτoίες η
πet ΗΤ
Ο Πρωθυοουpγoς της τρας συναττήθακε μου Απνη Σαμαρά
Τις Πολτικές εξελίξεις μετά την 7η Ιουλίου
Συχήτησαν οι δύο άνδρες
Με tmv εo όης uης ύς oυνoντηση
συναντσεων του κοοoκου toτόκη
ουνα 0
toν Kωστα καρ .
μ η ττ
σημpvn συνάντηo
μανAn
Τέλος
Πλήρης άρση των Περιορισμν
Στην κίνηση κεφαλαίων
Capital Controls
Συνεχίζουν
να μιάνε
Η κατόληtn
roυ διαννrt Μoνοκο0οn της tτm.
τόστοon anaEπmrta
tους av
σ0 twνsap 00
yeiou nepφonnovtος
Εvipyeaς, συ ου.
Μγωνου
Oυ nελευοεοωtί
κατηταn κομία nρoοφopo ια tmν εξαyoBone to nanimn tou dmCUO
nou iAξ oς