Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
@ ΜIΝΟAN LINES
ΕΤΑΡΤΗ
HΡΑΚΛΕΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
mEi-mHM-ΠΕWΗ
Mδ oις ω
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Εος δροστως 1932
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΥΚΛΑΔΕΣ
r μμεύmέεmia n
www.miπoansT
Αριθμός φύλλου
18.607
Ιδρυτής ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΣΥΡΗΣ
Δευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΣΥΡΗ
Ο Κάστες Κάσσος
ατολομβάντε
τηνεγκή ημαi
του ΑΟAN
Σελίδα 27
Σελίδα 28
Πός θα απoφευχθούντα ατυχήματα
πη σαβουνα και τα φαραγγια μας
Κατακυρθηκεη κατασκευή
του Βρεφονηπιακού Σταθμού
Προχωράει η αναβάθμιση
των σχολικν κτιρίων της
Νεάπολης
Σελίδα 6
Ρεπορτάζ
ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ
Η ανακαίνιση του
Γηροκομείου Ιεράπετρα
Στην -ΓAΜΑ ΣΠΜΑ Κα τοοκευαστική Αννυμη Τ .
Α φο Το
Βρεφονημmοκού Στοθμού
Σελίδο Ο
Του Δήμου Ανu Νκολόου
ουνεδρίασε χθες και επΕΠΤpoπής του διαγων , να noλύ χαμηλότερε .
. Επικαιροποίηση της
Μελέτης Ασφαλείας του
Σταθμού Αθερινόλακκου
nou npoκύπτει μετά την και του δίνεται η δυνατόεκμεταλλετεί το
0εppoς επεσημανε έxπτωση, στε να μηορεί τητα
ον Λn Ζ
να υnογρoφε
ς pοσunouς της
1 ούυβαση noτεo ΠΕο από
για να δημοnoατήσε κό , τα onoontτα ανονστοα.
Σελίδες 19 , Η
, onus εκτμά ο κ Ζεp- μένη κατοοκευάστρια
τηδέσμευση ό00 το δυ - τητα βορείων ανοrγμάτων
πoου αναμένετα να υπο - κ
τον βρεφοmmακό σταθμό στις τράπεες για να no - είναι ιδαίτερα σημαντικό
(ιστος.
Σwσταται anό τρία
οιανορτκα κτιρα α
των, οι κατοσκευαστκές
eρτές του 2080
άσει και nλυτελή ξενοδο - τον μεγαλύπερο purο
Χεa στη ορuτερη περγενες Dovoμα rα tu
ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟnΩΡΟnΩΛΕΙΟ
(Daios Bluο Palacel nou σχέση με τους δανειστές οuμα του nαιδικού σταθυπή E.
|ΛΑΪΚΗ ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ
04%/ΚΙΛΟ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΡΕΣΚΕΣ ΚΡΗΤΗΣ 059% ΚΙΛΟ
nτponή tyνe συήτηση τt τοοο κή δαπόνη του λοξενοο t me κ
δημοπρατή, τα νήτια ΑΕΑ Στν
npοϊόν και υπηpeσiες στον
Ενα όλο iτνa noυ
IΠΕΠΟΝΙΑ ΣΙΣΙΟΥ
έργou
μ μεγωη A
4050.000 Εοd. ατ
oon Το τ
ανάδοχος του έργου και
σno την εκπτωση nou nρo vεφuρα anoτελεί τη oύν.
κτιρίων Σε ουτό κυρια του ΦrA xεηγ ο
ε κα ρoΟλΕ
ΚΕΡΑΣΙΑ ΦΕΡΟΒΙΑΣ ΡΑΧΗΣ 3496(ΚΙΛΟ
φέpε οκονομικά έναν κα - θα έπpenε να έχει ένος
στα 171125 εup (oυμπε.
ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΚΑΙ ΝΕΚΤΑΡΙΝΑ ΒΕΛΒΕΤΟΥ
Aνα Τέτοο avo u Τάσο Τικονκτου n, 310 ε
μεγάλη έπτωση. Ο δή - ρωw , είναι ότι όηως και
κn ντί ο u μο a
καθορίζει Το Υnoupγείο να , η δέομευση του no , φάνειας 1, τμ tε υnoοικό κλιμακοστάσιο , δνοΣΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΜΕ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ονεί.
μηορου να τη χρσμο.
ανελκυστήρα . Τη ράμηα
κ0 εn,
οι ΚΑΛΥΕΡ 4ΣΟΡΕΙ ΜΕ AΠΟΕΙΞΗ
Κ A mΑΑHμ
eμτρέπει στους εργολά ενός έργου nou δημοπρα n. και είναι τoηoθετημένο
wηλές ε μ νo0 μερος του οημο . eυτή ακολουθεί η κεντρκή
και οι τιμές της αγορός εί - μόο το χρηματικό ποό με το δρόμο (οδό Παστέ )
. AnoiNΟΛΛΟ Τ Τ0410 2171
nάλησn κο
NEXEI: Ση oio )
ΙΑΝΕΚLINE5
:ΗΡΑΚΛΕΙΟ -ΧΑΝΙΑ-ΑΔΙΝΑ και ΜΜΕΡΗIΙΑ δpομολόγια από προς ΠΕΡΑΙΑ
ΠΑΚΕΤΑ προσφορν από:
t+76ε30%
ΕΚΠΤΩΣΗ στα ημεράσια.
Στα μέλη ΑΝΕΚ mat
erAT tοΗΜΑΤΑ
ΔΟΡΙΑΝ
Τ σε ΚΑΜΠΝE
1empoηκ οι ΟοvμήΜσηD1.
00 ΑΝΑΤΚ ΠΑΤΕ ΕκπταΗ ΚΗΤΑΔΡΟΜΟΟn ρουοrΑ Τ0PΟΤHΑ Ρ ΣΡ 210415740. κ Μ10 300000 ΑΤ wwwaneka

Τελευταία νέα από την εφημερίδα