Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TETΑΡΤΗ

17

ΙΟΥΛΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5189

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΦΡΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ Σ.τ.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Οριστικό τέλος
στον 13ο
και 14ο µισθό
ΝΕΕΣ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΕΡΑΜΕΩΣ,
ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

H Νοµική...
παραµένει
στο προσκήνιο
ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΑΝ ΧΘΕΣ
ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
ΣΕΛ. 5

ΑΧΑΪΑ ΕΠΕΛΕΞΕ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ

ΣΕΛ. 4

Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΚΙΚΙΛΙΑ ΕΘΕΣΕ ΤΙΣ ΠΕΝΤΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Αµεσες δράσεις
για την καθηµερινότητα
1

Επιτάχυνση των διαδικασιών
προσλήψεως ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού

ΣΕΛ. 3

2

28 νέοι γενικοί
γραµµατείς,
οι 3 Πατρινοί

Εφαρµογή της νέας διαδικασίας
απόκτησης ειδικότητας µέσα στα
νοσοκοµεία για τους απόφοιτους
των νοσηλευτικών σχολών

3

Εξασφάλιση της απρόσκοπτης
πρόσβασης των πολιτών σε
φάρµακα και ιδίως των ασθενών
βαρέων παθήσεων που κάνουν
θεραπεία στο σπίτι

4

Ελαχιστοποίηση της αναµονής
για νοσηλεία σε Μονάδες
Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)

5

Άµεση και πλήρη εφαρµογή
του αντικαπνιστικού νόµου

Πρεµιέρα µε
ορκωµοσία για
τη νέα Βουλή
ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ

ΣΕΛ. 6

ΣΤΟΧΟΣ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΟΓΝΩΣΗΣ, ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΛΠΙ∆ΑΣ
ΦΕΥΓΕΙ Η ΚΕΡΑΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΛΥΚΑ∆Α

∆ικαιώθηκαν
οι αγώνες µετά
από ένα χρόνο!
ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 12

ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΕΛ.ΑΣ.

Η ανάκληση
των αποσπάσεων
προβληµατίζει
ΣΕΛ. 38

Ν. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ: ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΝ ΟΦΕΛΗ
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΟΙ ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ

«Μια γροθιά
για την επιτυχία»
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΕΞΙ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ο.Ε., ΣΗΜΕΡΑ-ΑΥΡΙΟ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΕΛ. 4

Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΕΕ

Μια... Κυριακή,
σαν... «κακή»
καθηµερινή!
ΣΕΛ. 9