Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΠ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Bos φουοu wam
wwww.olyγmpiobima.gr
Tφή Μου απ υpό
ΤTAΡΤΗ πωwΛΟΥ 10
Χ.ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΜEΟΣ ΕΚΛαΠΟΣ ΝΟΜΟΣ
Ίσως οι βόλτες στο
φεγγάρι δεν είναι και
τόσο μακριά . .
Τα σχέδια που
μελετά το Μαξίμου
Έρχεται μείωση
φόρων για νοικοκυριά
και επιχειρήσεις
μφς uχς μέoτo .
φμος η α η μpα
m omm ά mmδσηης ερτρμnα, o μw
Πpnpό po Μrr k.
μ γράμον σο ν aK
ης M4 οή οpή ση pγη as
Tης oaομής σopo0
Α ηδα- 0 m τσου γaίκa o γεννά μες στον
Sρun aou npψηε ο ψν
m ο νεμοσpέβλος ο
Ε μός μάουν Κρύo
γpωμου δλη μφα wή
ΟΙ ΠΟΤΕΡΑΙ ΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Υ. aικοNοΜΙΚΩΝ
ή oυ rpρo ppto
Eagοog Μaa ολφος
οpμάς α Ομoα cinης e .
.u άνσν κς έp δ .
ήν π σαν 6+y, νά μια
0α οέτος ς .
τστφp μο ru ou.
σn, δάpυα ppν σΗ
μάνονλό μ συν nΑ
5010 to φ ίσnν πκο ΗΤα
mw papή οu λαμάπη o
νός vμμαίος σο Δικατpκής Mpp- Μ ακλuεenoς πα d o mppoμαύρ
ναέp eη ο ος οu ίας ,
στορικό pooν, ολί
φο ης Ουpo oυ τ φ
ησε νην ηrετία π .
α po μνομηα alούσυν
Φνο Μος σwν ουpσα ημμνα
Μ ς S0 υστοίνu am αn0
γαί οtο σς δnoς οu Βaόou.
m ΜΟ nν"oτoη ου uiοκ άλξ τ ομν
μοοοςην πία gηa w Σ) που
σμρ κ a Μ ή πτοΜΗ
εγορ κμου www o
Εntν 1A0 εxν από οu
eoiς πυ γνέpοu ονήnκ
μ συνη ν λτν το φuσκο
opομαnκnφς
rpαn γα αμ πον
ς &κs kαό τ Dν
pόo μαποn υΑνn eυ
-μβρεές inς
μφνής Μοpns aoο oi
mμμήρ τόνo νpού ξοηoνστν
Αρ ον, νoνς τη
poτηρη στ o p μίω.
ο ό Υ9νς ολοΟ
ΠΛ. Π
BΡΟΥΤΣε ΠΑΣΥΜΤΑEΕΣ
Το χρονοδιάγραμμα
για τις 550.000
εκκρεμότητες
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
Ποιοι κερδίζουν από την
επιστροφή χρημάτων
Αύn οωνο ι κκι wv
σκό ου Pμαος ταυ κAοου.
PPvoς p ο oροίς
pυμούς κηλοί ου στ Φo auov το
pun nμοφίμα Το o opν
utς φ ς Μτος γα τα
oμvo 13ωφon
Σoyoδ μα α ονonκυπpλήμος μ αςαμς ομρε
οπρος Εppς , ήoνm Βαnος u
Ε y ή κΑ ντνης τοοο
ΚΥΡΙΩΝ ΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΟΝ
ΠΑAepαμa muoτoν μ αγαιοφή 3
μννουν ο ν κα<ομ
κύpν orά φέρνα για 15 wήέχο η
Ea pς συτά, τu 15 ο οτοκύe
pu o ow ovoδρμκά γα α 10ηo ς Τ00
Mp μα οp, οόuoδομίμε.
- ΑΜ α
oοuμοκή η pγρ o, nD 10ponv
οpoμν op οpή 5 μηρκ
nns4 mηη
piv n 0εto Τα σ ro (νη.
p C καμ 10o nο
ΕΡΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΣΕ
ΠΑ ΤΝΚΥΡΙΜΗ
00pού o
Τ en 0m
ουτοκύ ΜΟ μΑnέωοομμο
ονuήγα o κoύ muσνεμ
Χωρίς ικανοποιητπικά
αποτελέσματα η
hod, πυ ω στ -Νηςan
κίνηση της αγοράς
Τ55 PΟΤΕΡΟ ΤΑΡΟ ΑΠΟΜΑ
ΚABΗ ΗΜΗ ΜιΡΑ
ΜΗΤΣΟΤΑαΣ ΠΑΤΗΝ ΥTΕΑ
Στόχος μας
η βελτίωση
της καθημερινότητας
ΤΟΝ ΑΣΒE ΜΟΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΘΗΚΕ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
αΠρος ένα ενεργειακά βισιμο μέλλον
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΝΔΡΟΥ
Aπόoηημόκ αυμμΚ μΚΗ
Τνονοpοη w ν η p
mς oς μpοάης υς μο σο
αύημα δημoης pίς 0 κήη ουρoου
πο τον ΟΠρ ημούr
Κιpς Μpοσης μά volaλήοη
Κμ u Υς Ο nότ σ σημα κ
μαηρ, oκ eο όραμμα oυ n
ovοο, ό ν do οuupeς
Βoης Kος οπτιργς θαοθης
η οaη
Τα αποΜομm oήνw
δων Τ U Η αύηνα μη
πηρμμραν
οela ,μη
ουονή
δή pοu uποματe MΕ um a ομpeί on
oτίς rάη ναν Du
Κοτωμ m t nm νά πu
νοoν opούον ς
κoοσμ.
wAww.se
Εowpo Εrpoος, npno rpsphm
ν η σπό
Εφπς:
pa ΤΟ
ΤΡΑΒΑΤΟ ΣΥΟΝΠΗ ΑΠΥΡΑ:
.Στέλνουμε
και τέταρτο πλοίο
ΣΤΗΝ ΑΤΟΝΗ ΜπΟτω.
Εμς μίς ο9pο μαατό ημη
τήμ ήμ wσημα ν
η φ4ηή
ΤΕΡΠΟΣ
io χρημτd τό ο
π μn n 0 Τn arT o
ΕΝΡΟΜΟ οοa στ M κσηοηκή40
Πpppν ς Bi ής ς, ς
ΚLΛL E ΤΑΙΗ
ΚΟΙ ttΙΕΙ Ε
Αrmtraatot mt τt1 ΜΗΙ ΜΝΗ
ΤΟΥΡΙΣΜΟ :
Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 50% Των
συνολικν τουριστικν εσόδων
Aisς κ Ος μεά νεnoή oochη
τυυο ότιdο μ πην
ia η upa οu ά στ κπηκ Ευp ςMΚνω uς
ΠMοάν αυχο δομραματα
σην λετοκεpιά ngίας απ δμ
Erαγλμοή Φηe α οτόπδα
εντάςαχουκα ας ν ΜναΟ
rανάταληουνου
Μpo Τοpeo όμμνο o πτ
aa τς pή nοry o n
poς o ooi pα
ΑΚΟΛΟΥΘΕ Η ΠΕΡΙ ΦΕΡΒΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟNΑΣ
οoolon ουσ
opάwσεόλη πρ
νo οu3 ow 0
o tσυδα, av iumpη m oabo
Μp , 0υ ΜΑΤΜ
imαpκής
1ΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΤΟΥ
πpomuν σό σηρ ς Τότος nς Εο
α νnμ στεn.
aμa paΜη 0υ (0ηκρο) pο
Μαoieςμσpάφς ν 1
up Inpμ ς uυμτρον αupηpa
doδο γα ο νο κυ pήνοος oς
o (61 p n ής
Μroo α Οpanς C0 uή Eoodan
υπe p ς δυής Εδoς
κ dδa γκ
5ου ΗΜΕΡΗ ΣΙΟΥ
προτοη σoοu (νm υαττη βηνη u
ΓΥΜΝΑΣΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
23520-33110 6g6a198550
τ μ n Α καe l
ουμνρόνaν η μμοη pσή rρηo Μ ο e δo
αιθκέ μν σ11 ΑΓ
www.tarpos-ieds ωφbgr
τραΥν