Πρωτοσέλιδο Νέοι Αγώνες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΟΤΣΙΑΤΕΚΕ 0 ΧΕΟΣ ΠΡΟΠΟΝ ΕΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣ
Γιαννίκης: Μόνος στόχος η άνοδος
Iel 15
ΝEΟΙΑΙΩΝΕΣ
τudω3
Αρ. Φύλλου 6385
Τμή 0,60ε
ΗΜΕΡΗΣ ΙΑ
Ζυγομάλη 6 Ιωάννινα | τηλ: 265 10 77466 | fax: 26510 37880 | e-mail: info @neoia gones gr | www.neoiagones. gr
ΠΟΛΙ ΤΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣΗ ΠΕΙΡC
3ροτής ΑΡΤΗ ΜΑΛΑΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΤΗΣ ΝEΑΣ ΕΠΟΧΗΣ.
Με στόχο w οργανωτική
ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ
Στην αφετηρία
- παράτοξne
τηση τ
Η Οσανωτική συγκροτση αnot
λεσε το κεντρικο δέμα στnν ολομέλεια της Παράταζης naννενα Νεα
βράδυ της Δευτέρας και χαρακτηρ στηκε aπό την μαική και κα 8ολικ
συμμετοχη των μελων της .
ΣΕΛ. 8
κατασκευή της Νιάρχου
Επικυρθηκe, ειτέλους
η σύνθεση του νέου
μεριφερειακού Συμβουλίου
ενάμισης μηνας αno τις εκλογές
της 26nς Μαίου , Προκεμενου να
του Πρωτοδικείου Ιωαννίνων υno
τον Πρόεδρο των Πρωτοδικν και
το anοτελεσμα των Περιφερειακν
εκλογν στην Ήπειρο και να αναΑΥ
ρειaρχη και τους εκλενουενους
περιφερειακούς συμβουλου .
και τελος. να κατανείμει τις 51
εδρες του νέου περιφερειακού
την 1η Σεπτεμβρίου 2019, ΣΕΛ, 9
ΖΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΑΣ
Oυλακισμένον μετανάσες
σε πινοτροφίο στην Άρτα
Σε εγκαταστά σεις μn λτουργικής
Αρχισε να μετρά
χρόνος γα την κατασκευή της οδοο Νιαρχου nou συνδέει την Πόλη των Ιωανινων με το Πανεστήμιο και το Πανεπιστημιακό Νοσοκ εΜΑΙΑ ΙΚΗ ΠΑΡ Αλεξανδpο pμανη και τους εκροσunouυς
Onολογισμό 25.700.000 E.
, υπογράφικε
συμβαση
εικός εταιpίας .
εργου
της Αρτας , αστυνομικοι της Δε0θυνaης Αστυνομίας Αρτας με τη
συνδρομή αστυνομικων
Εαναπάει Καπλάνειο
|το 1ο Νηπαγωγείο
Ομάδας Πρόλημμης και Καταστολής
Εγκληματικότητας Πρεβεζας , εντα | Η Χοση της μπαστγα σης του 1ου Νaσαν και απελευθερωσαν συνολικα
14 αλλοδαnους , οι οnoloι κρατα οοί
oυ Καηλ
| Πριν
. ενα, τα δυο
συγνευση τους
ασκηση Ψυχολογκής και σωηατικής
βιας , μέχρι να καταβληΒούν στους
καθως φντκε ano τις κιγησεις της δημοτnς ap pαs
&pάστες xρηματικά Πoσa για την
σπελευθερωση τους.
ΕΛ. 4
Κaπλάνεου onou σήμερα στγαζετα το
Η ν να να χοονο, του 1ου
| Nηnayuγείου Ιωανννων και του 1ου
m Κ aλn
| ση της aπερκόμενης δημοτικής αρχής κα
Ρυθμός, συγκίνηση κα
ελπίδα στις HXOδράσεις
Μια μοναδικη εμπε ρία είχαν την
τοχη να βuσουν α θεατές Που βρ Ειδικό ταμείο για τη Λίμνη
προτείνει ο Φ. Φίλιος
An Τn σoνόδιας ανυδιμαρχου,
|δεν εξετάτεται
, ατημα nαράτασης της
αlθουσα B. Πυρσινελλας -, την
Υφανυκής Σχολης. στω και να 0
μικρό χρονικο δάστημα.
Παράσταση-αφιέρωμα στον Νκο
Τουλατο, ΗΧΟ δράσεις .
ΣΕΛ. &