Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΥΓΙΗ
ΔΗΜΟΣΙΛΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Για υψηλή και διατηρήσιμη
ανάπτυξη, μίλησε ο υπουργός
οικονομικν Χρήστος
Σταϊκούρας, επισημαίνοντας
την ανάγκη για υγιή δημόσια
οικονομικά.
ΣΤΟΧΟΣ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ
ΣΤΑΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Στη κοινή βούληση όλων, να
προχωρήσει στα αλήθεια το
Ελληνικό, και να δούμε την Αττική
να αλλάζει εστίασε ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Αδωνις Γεωργιάδης.
ΟΡΙΑΚΟ τΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕ
ΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Την ανάγκη να ευχαριστήσει
τα στελέχη και τους
εργαζόμενους του ΑΔΜΗΕ και
του ΔΕΔΔΗΕ , αισθάνθηκε ο
υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης.
ΣΕΛΙΔΑ2
ΣΕΛΙΔΑ S
ΣΕΛΙΔΑΑ.
ΤΡΙΤΗ 16 1ΟΥΛΙΟΥ
ΦΥΛΛΟΥ
950 Ι 0,50 ε
2 019
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΥΡΙΖΕΙ ΣΕΛΙΔΑ
ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΤΑ ΕΡΓΑΥΠΟΔΟΜΩΝ
Για τη συνέχεια του κράτους
και της δημόσιας διοίκησης,
αναφέρθηκε ο νέος υπουργός
Υποδομν και Μεταφορν
Κστας Καραμανλής, στη
τελετή παραλαβής του
υπουργείου, επισημαίνοντας
ότι αΠιστεύουμε στα ση μαντικά
έργα που πρέπει να γίνουν 2.
- tbimioμα
μ--ιg - η 9 6
μξε α.
ΤΑ ΜΕΓΑΛΛ ΣΤΟΙΧΗΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΣΕΛΙΑΚ ,
ρροα 00
ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗ ΔΕΗ
ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΦΟΡΟΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ
ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΤΡΙΤΗ 16 1ΟΥΑΙΟΥ 2019 1 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΑΑΟΥ 95ο
-ΣΟΛΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΜΕ ΣΤΑΟΕΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 4% ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
<Η χρα πρέπει να γυρίσει στην ανάπτυξη του 4% ετησίως
και ο τουρισμός θα έχει σημαντική συνεισφορά σε αυτή
την προσπάθεια>, δήλωσε ο υπουργός χάρης Θεοχάρης,
αναλαμβάνοντας το νέο χαρτοφυλάκιο.
ΗANΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ
ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Για τον τρόπο με τον οποίο
αναμένεται να κινηθεί το
αμέσως επόμενο διάστημα
στο υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής ,
αναφέρθηκε ο υπουργός
Γιάννης Πλακιωτάκης στην
πρτη του συνάντησή του ,
με τους διαπιστευμένους
ναυτιλιακούς συντάκτες
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ι ΑΓΟΡΑ
Κράτησε το επίπεδο
των 850 μονάδων
ΧΡΗΜΑΙΣΤΗΡΙΟ
ΑΟΗΝΩΝ
Μεαnόλε 0.2% σης
85128 μονάδος , έεοε το
φημετιστήpο ηνντα
Δευτέρας, mou μmopείνα
pέςεντός τις συνεδρίοσης,
αλάτλκό το κράτησε
τοεπtεuδο των 850μον
δο κατφέρνοντος να
ΣΕΛΙΔΑΟ
raρεtές φοκοατήo κno
άμυνες
στην έντη τwν mλητν,
ειή στλους που επ .
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΖΗΗΜΙΩΝ
Στην άμεση κινητοποίηση του μηχανισμού του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του ΕΛΓΑ προχρησε από
το μεσημέρι της Τετάρτης 10 Ιουλίου, ο υπουργός Μάκης Βορίδης,
προκειμένου να καταγραφεί το σύνολο των ζημιν.
ρεάδοuνπριοοότε,
με τη
apύτητό τους τηναγορό
δ ν .
pονάδων. oτaν tneφτΕ
t μονο
o05 Εr mn
0 μ 45
tοorpo e 2
δo ΤΑ ρεnα.
Μεπτση 0,30% στς
n7πpoνά.
Nd.t ΑΝΗ
nem ός δtς
εφαλο "κψηλής
οετερoc , οφoύ o
tau ν στε
μκια ηa Σm
ήτονοm τtpox t+
Οστόοο, ο ελoτ σπδάκα
Ε τους ομολογου
p . οιK 242
α ηκAήΚικ ηκn.
λων, κοθς
ναλλογίt ηΜ ου
wνaες οtpne
Τ oη 0.50%σν
0φοεολ
κ των τponeζων στυΜλή
μα ε &εν 0κλ.
ν α woλοm
anpitm ose
ο ηx tnς τρ 20
59%mμησ .
στκ MΜ ο o
ΣΕΛΙΔΑ6
ΣΕΛΙΔΑΖ
e στην mmuo mν
thon mo κστύpg
οΤφ ία mλύ οολό ττο
1ττ. nuρ και ΓΕΚ
στη θεοΑ Μ o
oσέντς δαημόνατς
napaλληα wocmo
οτή ου %
οlολήpooν με 5λτυε
νκα κοορo
εεο κ σικπλεν
o ooαοτpo νε
Εοήoεν
e iεi nκo
στήppοταδnσ πος ελλn.
το γλκ αυελλι
τpία χppaτηpστκή τηΚΡ
η στη Εunbaat t
1,01% Rponouμίω. t m
η ΔΕΝ Οnd rΝ A
on i4 κλεoε μλε
tη βaτη ν d 108Ν
σο εκεi ou tλryηm
ηλoν μη ό ές a e.
τha οu πλ
δουνo κ
στην Ε τ4ort eeon .
mooένο.
ao γ γνουδαoν
Eons στo 2οos n.
0snaόΟΑΝ
@ Μπορείτε να μας διαβάζετε καθημερινά στον ιστότοπο www.vradini.gr
Nνtaτωτκή ης
novn 4στο rvν
ntova aφoυ κατtpo
ΧΕ με mn m
Α οτην Alh