Πρωτοσέλιδο Παλμός Αιτωλοακαρνανίας:Recognized text:
$ΠΑΛΜΟΣ
Αίτωλοάκυρναγία
ΚΩΔΙΚΟΣ: 4707
ΔΟΚΗΗ ΕΔ1Η ΤΗ ΕΟΩΡΟ ΒΡAΙ σα 2 ΡΟΜΟ 1113 J το 15 ahοu 2019 Πmράτη 5 Αγρrο ihiFa: S41028760 Τμή Φίλiu 450
ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚσ
"το σαράκι" της Ατωλο α καρνανίας
Τουργκούτ οζάλ:
Την ελληνοτουρκική διαμάχη
θα την λύσει το δημογραφικό.
γω των εξαρετικά δυσμενν στοοείων κα της
θηε ως Παγκόσμια Ημέρα Πηpισμού το 1990.
μοo nοumod. Μκει ωότο
6 θέμα. που αφορά όλη ην Ευρπη, mν Ελ - ευρύ κοο ό τα προγράμματα του Ταεου για του
νκή επικράτεα και καστεπέκτοση και την Περpέ , Πλθυσμό (UNΡΑ, Ενός οργακσου του oFΕ
Το θέτα του Δημαγρηοκού Του έστται στην E- και ποιδού στην υγεία και τις ίσες ευκαρίες
Σννέχεια σελίδες 10-11
πpάεια αρκετά συχνά τα τελευταία χρόνα , λό Την Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019 θα διεξαχθεί
ο 12ος Ημιμαραθνιος "Μιχάλης Κούσης
Hnb ΑM ο ος A. υτερα ουAOυ 0Αντμαρχος υnaθuνος
Αγροίοu σε συνεργοσα με ην ruναστική Εταρεία Αγρν τους εκηpοσonouς των συνδοργανωτν του Ημμαραθνο
ου, τον ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80, τον Σύλογο Δρομέων ΥYείας Αγρ. προκαμένου να συζητηθούν.
νου και τον Ορειβατικό Συλλαγο Αγρoίo .
λεπτομέραες της διοργάνω .
Συζήτηση για την κατάργηση της Νομικής Σχολής
Πατρν
Την Τετάρτη 17 Ιουλίου η συνεδρίαση
στο Περιφερειακό Συμβούλιο
Νομής Σχολής Πατρο
onαηeεί
Πeοφε05on Αmm. nου βa πουνσταταηθεί στην Εδοσ της Πεπφ0εος. 18 bai 2019 α ο 1500. στο σοεια του ποου τη: Περέοος
την Πάτρα , θα συψτηθεί ως rρτο θέμα στην ημερήσα διταξη η (Ν.ΕΟ Πατρν - Αθηνν 32 & Αερκής. στην Πάτρα
aπoooση της νεοεκλεεγεσος κυβέρνησης για Την κατόργηση της δρυσης
Σελ: 14
Αναπτυξιακός:
Πρόσκληση συμμετοχής
στα νέα φωτοβολταϊκά
Οροι υπαγωγής στο καθεστς ενιοχύσεων
Ένωση Αγpνiου καλεί τους ενδιαφερομένους
Eπενδυτές να προσέλθουν γα ενημέρωση
και υπoβολή οτήσεων συμμετοχής.
Επιχερηματικότητα Πολύ Μκρν και Μικρν Επχειρήσεων
Σελ 15
Σελ 5
Ορησκευτκή Πανήγυρις
ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΤΕΤΑΡΤΗ 17ην ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΟΡΤΗ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΝΔΟΞΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
Το Μουσείο
Εεκινά
Λιμένος Αιτωλικού
ΜΑΡΙΝΗΣ ΕΟΡΤΑΖΕΙ ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ
ΟΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ
Σελ: 11
Σελ 17
Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου "Βελτίωση
του δρόμου Κατούνα-Λουτράκι" στην Π.Ε. Ατωλοακαρνανίας Σα
Το email του ΠΑΛΜΟΥ: [email protected]Το site του ΠΑΛΜΟΥ: www.paimospress.gr