Πρωτοσέλιδο Επτά:Recognized text:
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
90θάλάλάη
Κατερίνη, Εtος δέκατο τέταρο , τεύχος Υ733Αgυτέρα 15 Ιουλίου 2019
Τιμή φύλλου 2 υu
Πιερία: 45 χρόνιι- 18 εκλογικές ινίημετρήσεις
27 βουλεύτές, Βυφυπουργοί
οκαι ένας.. εύρωβούλευτής