Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Ιουλίου
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6811
Τιμή: 1.00C
Κιδημερινή σΚονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευγ- Δημοπραστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
.ΦάκελοS συντάξειs
κυκλοΟι τρεις μεγάλεs ανατροπές στο νόμο Κατρούγκαλου Που φέρνει
η κυβέρνηση Μητσοτάκη
φορίαs
Τρεις μεγάλες αλλατου ΕΦΚΑ θα διαχωριτρούγκαλου ετοιμάζει
η κυβέρνηση Μητσοτάκη, με το υπουργείο
γορίες: για μισθωτούς,.
για επαγγελματίες και ,
τρίτον, για αγρότες . Το
ενδεχόμενη
φορά των ασφαλιστικν κλάσεων
κν Υποθέσεων
επαναεπεξεργάζεται
σχέδιο για "τριχοτόμησην τυ Ε
Το συνολικό ποσό
επαγγελμα
των 1,176 δισ. ευρ
, και
χαμηλού ή υψηλότερου ασφαλίστρου από
επαγγελματίες
αγρότες .
Σύμφωνα
"Ελεύθερο Τύπον εν
οχημάτων για το έτος
Αναλυτικά:
ίδιους
ασφαλισμένους.
γείου Εργασίας έδει
ξαν ότι είχαν προετοι .
τικής ατζέντας είναι η
αποκατάσταση
ύγκαΤα ποσά
απόφασης για το νόμο
Κατρούγκαλου , υπάρχουν πληρο φορίες για
λου: Επανα φορά της
αναλογικότητας στις
συντάξεις
των ΙΧ θα
πρέπει να γνωρίζουν
για τα τέλη κυκλοφορίας του 2020 α
εξς. συνέχεια στην 11
συντάξεις, με βελτισεις στα ποσοστά ανα
πλήρωσης πρωτίστως
επικείμενες αλλαγές
στο νόμο Κατργούγκαλου, στην κατεύθυνση
τητα- στο ζήτημα των
ποσοστν αναπλήρωσης καθς και για αντισυνταγματικοτητα
από τη
φαση για το νόμου Κατρούγκαλου , η ομάδα
του υπουργείου Εργα δικαστική απόσυνταξης", ΥΠEνθυμ
ζεται ότι ο υφυπουρyός Εργασίας και
από 37 ή 40 έτη εργασίας και συμπληρωματικά στα ενδιάμεσαν
Έρχεται
η μεταβίβαση
ακινήτων
σεων Νότης Μηταράκης αναφέρθηκε σε
ένα νέο μίγμα στους
συντελεστές υπολογιΥποθέσεων , στο πλάνο
βρίσκεται η επανεξέταση
λικό ποσό συνταξης να
ησης των Ταμείων και
καθορισμού των εσφορν.
αντανακλά σε καλύτερη αναπλήρωση του
μισθου.
βασικν
4387201s' του νόμου
Σύμφωνα
"Ελεύθερο
στην κορυφή της σχεαπόφαση
εκτιμάται πως θα ανοί.
ξει τον δρόμο για ένα
τολμηρό πλάνο, βάσει
του οποίου τα ταμεία
με ένα ... κλικ
πρτες της κινήσεις, η κυβέρνηση
Μητσοτά κη και το επτελείου του υπουρκής
σύνταξης , με
στόχο να είναι περισ
συνέχεια στην 10
Τύπον,
Τα SOS για
Εντός του Σεπτεμβρίου αναμένεται να
τεθεί σε λειτουργία ,
στο σύστημα ΤΑXISτην εισφορά
αλληλεγγύns
για την ηλεκτονική
υποβολή των δηλ
σεων φορολογίας μεταβιβάσεων ακινήτων.
ολνΛΙΚ στον
βολαιογράφου
είναι αρκετό προκειμένου να ολοκληρω
συνέχεια στην :
Σελίδα 9