Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΜΠΡΩΙΝΗ
Τρίτη
μεχρι θανότου Yp
ελεύθερο/
Ιουλίου
Αριθ.
Τιμή φύλ.: 050 C
Καθημερινή εφημερίδα Κoζάνης
Πρόγραμμα ΕΣΠΑ
1Τ 11
ΜΕΙΣΗΕΣ
ηtp./M
ΤΑΧΙSner
για αγρότεs
Όλεs οι λεπτομέρειεs για tιs ατήσειs και τοus όρουs ένταξηs
Σελίδα 12
Σαρωτικές
Δεκαπέντε ημέρες
ακόμα για
τις φορολογικές δηλσεις
- Τα πρόστιμα για τους "ξεχασιάρηδες"
Σελίδα 4
αλλαγές στην Παιδεία
Τα πανεπιστήμια θα απoφασίζουv
στο μέλλον για τον αριθμό
των εισακτέων τous
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης
Αρνητικές ετιπτσεις
από τη καύση αγροτικν εκτάσεων
- υπολειμμάτων καλλιεργειν
αλλά και us βάσεις εισαγωγnς
στα Προγράμματά τοus
Σελίδα 13
ΕΠΣ Κοζάνης:
Σεισμική δόνηση
μεγέθους
4.7 Ρίχτερ
με επικεντρο
κοντά
Σελίδα 7
Αποτελέσματα της ψηφοφορίας
των σωματείων για
τους καλύτερουςτης χρονιάς
Σελίδα 24
στη Καρυδίτσα
Κοζάνης
Θα μιλάμε
για μια άλλη χρα . .
Σεισμική δόν
47 Pίχτερ με επίκεντρ κοντά
στη Καρυδίτσα Κοζάνης ση .
μειωσηκε στη 13:50, το μεση'ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα
Εντονος με anoτέλεσμα noλικοι να βγουν στους
ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις
Ισυνεντεύξεις μυλούσε για ανάπτυξη πoυ θα τρέχει με 423
Ιστο τέλος του γρόνου. Ο ενθουσιασμός Που έδεξαν οι
|αγορές μετά τις Ευρωεκλογές κάνουν αυτήν την εκτίμηση
Τμmν του 10τούς ελληνικού ομολόγου από 3,5
λευταίες
| πριν τις Ευpωεκλογές πρν τις βουλευτικές έπεσε περί το
|2%. Το χαμηλότερο εrirbo της τελευταίας δεκαετίας . Με
δοόμους.
Το εστιακό βάθος του σειθηo. . στη 1359. μετασεισμός
Ι6οελος νια την οικονουα πΕρί τα 5 δια. ευρ . Το ετήσιο
| κόστος εξυτηρέτησης για ένα χρέος 335 δισ. ευρ με
|3,5% είναι περί τα 11,7 διο. ευρ και με 2% nερί τα 6,7 δισ.
3.8 της κλίμακας ρίχτερ με
σχεδόν το ίδιο επίκεντρο .
Ε.Π.Σ. ΚΖΑΝΗΣ
συνέχεια στη σελίδα 4 ,
Σελίδα 9