Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΡΙΤΗ

16

ΙΟΥΛΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5188

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΤΑΘΕΡΗ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ΝΙΚΗΣ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
4.500 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ

«Ναι στα ξενόγλωσσα,
όχι σε 4η Νοµική Σχολή»

8.15 το πρωί
το κουδούνι
στα σχολεία

n ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ
n ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΖΗΤΑ Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 7

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ:

Ποιες είναι οι έξι
προτεραιότητες
της κυβέρνησης
ΣΕΛ. 8

ΣΤΟΧΟΣ ΕΛ.ΑΣ.-ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ

Επιχείρηση
«καθαρή»
παραλιακή

∆ΡΕΠΑΝΟ: ΘΑΥΜΑ ΘΕΟΥ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΘΡΗΝΗΣΑΜΕ ΘΥΜΑΤΑ

Ανησυχία
και οργή

ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΗΜΟ ΦΕΡΝΕΙ Ο «ΑΝΤΙΝΟΟΣ» ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕ ΑΓΡΙΕΣ... ∆ΙΑΘΕΣΕΙΣ
ΣΕΛ. 10-11

ΣΕΛ. 5

ΝΕΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ο ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΤΟΣ

«Εθνική υπόθεση
οι Παράκτιοι
Μεσογειακοί»

ΘΕΟ∆ΩΡΙΚΑΚΟΣ
ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ

«Πλειοψηφία
σε κάθε
περίπτωση…»

ΤΙ ΖΗΤΗΣΕ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 19-24
H ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΑΠΟ ΧΘΕΣ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ

Ώρα για δουλειά

ΘΑ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΟΥΝ ∆ΥΟ ΞΕΝΟΙ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ

«ΕΦΥΓΕ» ΣΤΑ 86
Ο ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ
ΤΗΣ Ε.Α.Π.

Συγκίνηση
για τον
«Λέλο»