Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΠ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
www.olympiobima.gr
Eoς Αpοου
ΤΗTΗ 5 OΥNOY 3 .
Tpή Mου α pd
Συνάντηση
Φ.Μπαραλιάκου
με τον Υφυπουργό
Μακεδονίας .Θράκης
κ.Θ.Καράο γλου
ΟΣ ΤΟΥΥΤΟΥ MEΛOΥ
Τα κρούσματα ,
τα στοιχεία
των προηγούμενων
χρόνων
ΝΕΟ ΜΝΤΕΛΟ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ:
Τ αλλάζει
σε Πανεπιστήμια
και ΤΕΙ
ΠΠΡΕΙΕΙ ΜΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ
ΑΥΤΟΝΟ ΜEΣ ΔΙΟΚΗΣΕΙΣ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
πσS Ε τμτς
Εeμ όΝαo ς
Εaοpooυ η oύηό nt
ΝA κδς Μm .
Οής u ό Μ μνοηeαη
ΕΝδ Μη p oo oΤΒ
ποησ κας κς
neeς Εonς oος ηλάζήσ
υ δεύ Nou my ν ή
aς Καμά0ς η
ΠΑΤΜΟΜΑΣ
Εγκρίθηκε το έργο για
την αντιμετπιση των
κατολισθήσεων
Σ ΜΑΥΡaΟΥ ΤOΝΥΜΟΑ
ΠΕΡΜΕΡΕΑ ΚDΤΡΚΟ
ΜΑNΕΔΟΜΑΣ
Σε εξέλιξη
το πρόγραμμα
των Ψεκασμν
ΓΑ ΤΗΝ ΚΑΟ ΜΗ Η ΤΟΜ
ETA ΠΑΗΜΡΟΗΨΗ,
Εyn ματάρη κυ Ymupό
οοοέ ύτnόκ η ηo
Πρopμ ο o 0ο
ΠΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ:
ΚΟΥΜΟΥΟΝ ΣΤΗΜΠΕΡΑ
Οι δανειστές ζητούν
την τήρηση
www.raonae wo
των συμφωνιν
ολπτυ Ε npi πρndaμού
0000 ρ
ΠΑ ΤΑ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ
ουοάς μα φpooμήoοpτή κα γα
μρμθσας που Βaμνονάη -bdος
ήονσαΗ ν οiοy κή σηκδ Κ a mo
Keo, ρ MΟμον κα Mκa Τοpά.
υπαoος pος υς ς nς τς κήμας
στυς oςuέκν u αμν
aaaΜν αα σt tπ μ pto
γς ηνρ μ α
μνα υ ωνo po ς
ηας κ Ψ0αντμδεmπo υaε
pηρη κα ομνμ oμ ο υ
Πpuρός Κpος Μpοoκης σο μαλής
ου Εup rύ Mpακό Σμάκ C) KIOυς
oήμpα onς 0στeνμαοο ΜοNμu
Πa νpoη:rμηοunpή uθαέμι
οnpnτ ς μ οο ntuκνηνια
Τοπpo α 0 γνα oήμpο σoooo οu
εpοuouα ίυ οu Εart τu θα βpoύν ην
Aaω Ρo, oς Φαmpη κov
δpημπoκ ηςκρνpης μ κς νς
Do uπμοe κόυ 300α
Σεπpη atn4η oπp μ τκ
Πpp Κοnpκής Ma δvaς τ
μρηnν κυουωv oην Πpa στό
2όνα τυ
Μεννσαι
ο φόρος στα ακίνητα
305 BTΟΣ
TΗΣ ΕΡΧΟΜΕΜΣ ΔΕΤΑΣ
pn m Μ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
dαληνμντυ πpηpάμος, -he α
ς K τΚ ΚΜΚ ΤΚ
Φιλοξενα παιδιν από την Πιερία
στο μοναστήρι Αγίου Γεωργίου
Τοο ης ouήςμκΗς κυ Do .
ΔηΑυpiσουε μoη uppου 10% μoμ η a
ΜΑ μ Mnς μήh
Tι ρα θα ξεκινούν
τα σχολεία
ΑΠΟ ΤΗΝΕΑ ΧΡΟΜΑ
ΣΤΗΡΗΤΙΝΗ
Μηόολη
noμς.
nnaMo4ς π νς ρrαs s
Δημκαίο δαwρό ο μ ς &s θηα ηuς Ποaς Μn po μs η oτta πtpaληατοdeφo00Μοναοί me οή
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
δν γο
π eός
Νοήςυ
μακτο σp u us rμoeo
dvθadΜ aσο upo umappie
4 ΗΜru m Aυκόν
Βrhαμνοnοςαο w
ν anό
ΤΕΡΠΟΣ
ΗΕΑ 14ΤΑΓΙ
Ιuς .
ΕπΕηrΙEE ΕΠ ηυ 4
ro π:ΗΕΗ maΕΗΥ Μ ΜαΙ
Κατερίνη
kostreaμέastatan gαΠ1al goπ
00neΓEΙΩ
Μπετόν.
τη4 93ΒΙΟT62Η2
ΟΜΓΑAΤΗΣ
ΠΡΗΤΟ ΗΝ
ΚΕΜΗΣ
οΟ αυονε μαμηα
στνλΤ ημ Πμα πό
Στον καtραs οι
τηνΑΙΝ ω α οίαν
εννς σχ2ου κι ατός στν apά
κι νάχα Aπαρρου.
συντάφης χηρdας
ΠΡΟΥΤ
Χίουμ σχύσος 4mστοσύης
αtν Μ
Πρt ΗΝνά
Με προόνε παότητας στις
aλύτερες ημές το
εξαδικεμίνο μας προoωmό , σος
εγνόμαστε Το καΑύτερo
αποrLu σα
Ε oum e
ΕPrΟΣΤΑΖΙΟ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Μ Η n
ΑΦΟΙ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.
2352033110 6gea198550
T2351039303 & 34886
wwW.0rpongr-MeHΟΡ2.g
ko [email protected]
unpτonΟΗΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ
τραΥν