Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΥΡΙΑΚΗ

14

ΙΟΥΛΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5187

ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΜΕ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ∆ΑΝΕΙΣΤΕΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

«Οι µεταρρυθµίσεις
θα διαφυλάξουν
τις δεσµεύσεις»

Άλλοι θα ανοίξουν
και άλλοι θα...
πάνε για µπάνιο

ΣΕΛ. 9

ΣΕΛ. 7

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΕΡ∆ΙΣΕ Ο 27ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΤΡΟΚΤΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ

ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ:

«Κανένας
δεν θέλει να
γίνει ΠΑΣΟΚ…»
ΣΕΛ. 8

ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ

∆άκρυα χαράς

για τη δεύτερη ευκαιρία
Έ

να µεγάλο «ευχαριστώ» στη ∆ικαιοσύνη που του επέτρεψε να κερδίσει
το δικαίωµα που αναζητούσε σε µια δεύτερη ευκαιρία ζωής, απηύθυναν,
ο 27χρονος που τον Μάιο του 2018 είχε σκοτώσει τον πατέρα του στη Ζάκυνθο, όσο και τα µέλη της οικογένειάς του. Το ∆ικαστήριο της Πάτρας, µετά
από µια συγκλονιστική και µαραθώνια δίκη, αποφάσισε την ενοχή του για την
ανθρωποκτονία και του επέβαλλε 8 χρόνια κάθειρξη, αλλά και τη δυνατότητα
της αναστολής µέχρι την εκδίκαση της έφεσης, µε περιοριστικούς όρους. Τα
ελαφρυντικά που τελικά δέχτηκε το δικαστήριο έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στην
τελική απόφαση. Και αυτά ήσαν: ο πρότερος βίος, η µεταγενέστερη καλή συµπεριφορά, αλλά και η ανάρµοστη συµπεριφορά του θύµατος.

Τα πρώτα
δροµολόγια
προς Αχαγιά
ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 3

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ

Άλλη µία…
«εβδοµάδα
Νοµικής»

ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ 378.500 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ!

ΤΙ ∆ΕΙΧΝΕΙ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ «∆ΙΑΝΕΟΣΙΣ»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ

Χαλκιδική:
Τροµερό πλήγµα
στην αγροτική
παραγωγή

ΣΕΛ. 10-13

ΣΕΛ. 8

Έρχεται...
άλλη εποχή

ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 23-25

ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ:

Ολοκληρώθηκε
µία ακόµα επιθεώρηση
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ