Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
) ΕΛΤΑ
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία noλιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ή armΙΑ ΑT -ΚΑΜΟΣ.
δρυτές . Διευθυντές Μιχoήn A . Δούκας ( 1916-1932) ,
oντηενδτηnuironΑκαuού ΔΕe ΜάνΚΣM
Στεφανάκης
Σάμος. Σά8θατο 13 Ιουλioυ 2019
Ap. φύΛou , 418
Στη Ν.Δ.η έδρα
Νέος βουλευτής Σάμουο Χριστόδουλος Στεφανάδης
Στη Σάμο η πρτη επίσκεψη
Κουμουτσάκου
για το Μεταναστευτικό
Τον δύνος ounς καpδιoθro, npιακς κατογωνe
SAMOS
cw0 1εγΟ
4ε0nς πonκές κα she 30
ο ε μ n
Επιστολή του Προέδρου
Δικηγορικού Συλλόγου Σάμου
στον υπουργό Μεταναστευτικής
Πολιτικής
νορίρε nΝΟΕ ΤΟ e μες no φ Κnn ontetps poυnευo.
συκσεε
Ο 8 oρο κό
00 1415 αοβεη
σογwό μς
10 Aύon με 15 n MUPΑ25 με 251% nυ μ τε τού
m u w νno Τ
cης συναέρη τους συνοφηφους το,No pαη aκαραγανη, a
onό μα δκοετία στη Νέο Δημορατίο , κoταoμpνοντος το 5Α13 % και 8.345
νn Yπν Ρ n
υAκ pω u ω aν ω
notέφατε oε μένα Εδοο οuτόν tον oγνo tμα κοι με no0εό ronioμό onως
μος , onέστεε ο nρdeδρος του Δmγορoού Eunόγου Σόμου κ KoAapoc.
-ano tmv eρn ε ένo κονό oon γα ένo κontεpο μέnov mα το vmoo μος
opέn. tpa rpoyατκ κopotμενα κ repipoνn γa tov εουτό μου κοι nως
o r αο a oaκσ ό τη νm
Με υποστελέχωση και προβλήματα
τ μη ς θα εκκινήσουν οι δύο Δήμοι
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Ρo σ oς u oς o
Παιδεία
Στρατηγική επιλογή
τη δ nr A ο a εm o no νει οtείν
ψυμου 00004δ ρoτ τ ν a καησtoνοu
Yεγονότa , oν
u n mονα m
"Εφυγε" ο δάσκαλος
Πλούταρχος-Στέλιος Σπύρου
o 0o στη δm
nρuτopouος Εκnouο κ Aξ
ndwt0ρο 0
Α μ uΑ κομος
onom δ00
οα e uν o κο
τωnoouν oro in μμpο και τω ου t ς κά εν uν o υ εν Τooεov ntrpopopoής a
ουμpοmo κατά nmeogrοpo ενa n κoτονομn νο
κάνε ο Boοζα auβο aoνες
oκούμε βάσn
Βουλευτικές Εκλογές 2019
Εaδευαης γα την κυφιμ Ανόpομες γο το
e ο ον Μaνίσ στη οra 1

Τελευταία νέα από την εφημερίδα