Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Kontra News: Εγκληματικές ευθύνες για το όργιο αυθαιρεσίας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΩΝ Η ΝΕΑ ΕΞΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕ
) ΣΕΛ. 8
KOΝTΡΑ
ΚΟΝTRA
KONTRA
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑΜΑΛΗ
Σάββατο 13 Ιουλίου 2019-Ετos 60 - Φύλλο 1681 1ε
kontranews.gr
ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 19:55
Υπόλογ0s ο Τζτζικσταs για το γιγαντιαίο σκάνδαλο
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΓΙΟΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ
Να Παρέμβει ο εισαγγελέας στην Χαλκιδική
Τσίπρηg: ΗΝΟ
Κnaiuaι δημόσιη
ΠΙμεπισημα,
Προκευμενου νη
ανοιξουκδιωτική
ΥΠΟΛΟΓΟΣ ματο οΡYo αυeαpεσίης σε ολόκληρο το nαραλιακό
μειω ία με τους επτάι ο ερpεpειάρχης, ΑπόστΟ ΑΟ κάν δαλο
αυθαίρετη δόμηση Πουσυντελείται με τις ευλογίες της Περκφέρειας
Κεντρικής Μακε δονίας .
Ένα ολάκληρο χωριό με εξακόσιες κατοικίες είναι
αυθαίρετο, όπως και η ουντριπτική Πλειοψηφία των τουριστικν μονάδων
Που λειτουργούν στην περιοχή.
MΤ0οσίκη
Δίνουε
ι rhe Y
φως το γιγα
Τnnirsei
ΠρΠΦ1Β
την Πο10Ικη
ούνολό του
δημόσια Πήδεία
ΣΥΝΕΧΕΑ ΣΤΙ ΣΛ.Τ
Παράταση
ιστακ Εξοικονομω
ΚIΤΗΟΚοίοΗ,
Του τεπιεΠβριο
:0ι ατή0ε1P.
Η Ελάδα αμαγμρισ3
Τουμη εχλεγμένο Πp
ΓΚουαίδοω
DETαβατικό Οροεόρο
Της Βευειουiur
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
Νε0 κύΤ ΚΙΚΟΕΟηρας
(αΠ0 σημερυ ΣΣ
Επικίνδυνη ανατροπή
ΡΑΛΑΒΗ τ
- αγa ΚΟ ΑΝΑΜΙΝΗ1 ΕΙM
καθίσταται στραπιωτική υπερεύναμη στην
Περιοχή.
ΑΚΟΜΑ και στην nερίπτωση κατά πν οποία
ακυρωθεί η Παρaγγοία μακητικw F35 από
1 Ηνωμένa Ποίτείes , Αγκυρα καθίσταται
στραπωτικά κυρίαρχη στν Περιοκή ΤE
Μεσογείου με ότ συνεπάγεται μία τέτοια
εξέιξη .
ΟΙ ΣΟΡΡΟΠΙΕΣ σε εnίπεδο οnλικν
πν Ελάδα έουν διεταραθεί
συστημάτων
Προ Πολλού.
ΗΧΩΡΑ ΜΑΣ &εν μπορεί να παρακολουθήσει
0ρίΠερ:Αεροπλανο της SE
ΕΧΤΓESS έΠεσεσεχαντακι στο
αεροδρόμιΟ της Η άξου:
aonita ou SDNdneu SU noieνιοbe Modοι
Η Τουρκία Παρέλαβε την πρτη παρτίδα
των ρωσικν Πυραύλων 8-400
Βιομηχανία χρησιμοποιντas Τaνογνωσία Που
Προσέφεραν αnλάχερα οι Αμερικανοί.
0 ΣΕ3,
ΙΣΥΝΕΧΕΑ ΣΤΙ Σn.Τ
ΣΕΛ. 3