Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Σάββατο
Ιουλίου
Έτος 22ο
Αριθ. Φύλ.: 6809
Τιμή : 1.00C
Κάδημερινή οικονομική ειδική cgμερίδα Διακηρύξευν Δημοπριστν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453- ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Θερινές
εκπτσεις
"Εεμπλοκάρουν"
250.000 εκκρεμείs συντάξεις
ΕΚΠΗΣΕΙΣ
Την άμεση απονομ
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
ΕΚΠΤΩΣ ΕΙΣ
από την κυβέρν
των εκρεμν αιτή. ΣΥΡΙΖΑ αΕιοnοντας
το πληροφοριακό σύστημα .Ατλας- για την
α ao το o τοΗ ασφαλσυνταξιοδότησης που υπερβαίνουν
υπουργείου Εργασίας
στικού
μαζί με τη σταδιακή πολιτν . Οπως ο ίδιος
ο υπουρΥος ανεφερε,
Διανύουμε την 6η
ημέρα των θερινν
εκπτσεων 2019 και
Ψηφιοποιηση των οιανιο του 2020 να εφαρμοστεί
ψηφιοποιημένη σύνταξη για το 37% των
τησης . Πρόκειται για
δύο από τις προτεραιότητες της πολιτικής
του υπουργείου Εργα.
σίασον
υπουργός Εργασίας γότερο από δύο χρόΓιάννης Βρούτσης και νια θα απαιτούνται
υφυπουPφάλσης
πει να γνωρίζουν ότι
θα έχουν τη ευκαιρία
να πραγματοποι
ήσουν έξυπνες αγοΑυγούστου. Το ωράριο των καταστημά.
των την Κυριακή 14/7
- ς νημερωνει ο
ο υποσχέθηκε ότι σε λιΕΤEAΕΠ Ογρόνο a
νομής συντάξεων έχει
αυξηθεί , αν και η
πρην υπουργος Ε ΑX
δεσμευόταν για μια
νέα ημερομηνία αποeανθρύν o 0
κατευθύνσεις: nρ.
τον , στην αλλαγή του
Νόμου κατρουγκαΛου.
έκδοm ΑΤ
τάξεων . Η λειτουργία
των δύο ασφαλιστικν
οργανισμν θα στηρίικ
Νότης Μταράκης .
-Τα Νέα- και σύμφωνα
Ασφαλιστικό σε ένα δίανταποδοτικό ,
αποτελεσματικό ,
συνέχεια στην 11
αναφέρουν
καιο,
εκκοεμν συντάξεων
και εφάπαξ.
Επίσης στις βασικές
o δ m. ε Μα
Βρούτση, εκτός από
την επιτάχυνση στην
απονομή των συντάηλεκτρονικές εφαρμο γές για την καλύτερη
εξυτηρέτηση των πολιστημα. Δεύτερον. σε
Επτά στουs
δέκα έζη σαν
κατάσχεση
από τηνΑΑΔΕ
μια γενναία μείωση
των ασφαλιστικν ειοΨοων
υπουργείου ΕDνασίac
είναι να προχωρήσει
στην ενεργοποίηση πρόσβαση κάθε πολίe ό
ηλεκτρονικό ασφαλι στικό του βίο θα έχει
και τα παρακάτω θέματα;
τη σημαντική μείωση
του ασφαλιστέου εισοδηματος, καθς αυτό
σήμερο
ΚΑΛΜΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓ .
της . ςYνo
τέθηκαν σε αδράνεια
ΝΔ στο
συνέχεια στην 10
ασφαλιστικν ταμείων
σεις της
ΣΕΒ: Το ψ0s
των μισθν δεν
Σχεδόν 7 στους 10
οφειλέτες στους orοί.
Χη, ΑΑΔΕ έχει
μπορεί
ι εξαρτάται
αναγκαστικά
είσπραξης
μέτρα
έχουν ήδη βρεθεί αντιμέτωποι με κατασχέαπό τιs επιθυμίες
εκάστοτε κυβέρνησηs
ΜιΑκιΚνη μη
Τον Μάιο, οι οφειλέ.
τες στους οποίους ο
εισπρακτικός μηχανισμός μποpo την 2
Σελίδα 9