Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΜΠΡΩΙΝΗ
Σάββατο
Ιουλίου
Ρέχρι θονάτου γρ/
Π1 Ελεύοερο/
oup Au
Αριθ.
Τιμή φύλ.: 0.50 C
Καθημερινή εφημερίδα Κoζάνης
"Εεμπλοκάρουν
250.000 εκκρεμείς συντάξεις
Πρτη προτεραιότητα του υπουργείου Εργασίας
η άμεση απονομή τους
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
Σελίδα 12
Δήμος Κοζάνης: Πρόσκληση
συμμετοχής σε υπαίθριες
αγορές, επ' αφορμή
θρησκευτικν εορτν
( Προφήτη Ηα , Αγίας Αννος, Αγίας Παρασκευή ,
Μετομόρφωση Σωτήρος , Αγίου Μικάνορο)
Δυτική Μακεδονία
Πρωταθλήτρια"
Σελίδα 11
και Πάλι στην ανεργία
Καληάζεp για ακόμη
ένα μήνα n ανεργία
στη Δυτική Μακεδονία, όπωs
αναφέρει στην έρευνά τns,
η ΕΛΣΤΑΤ
για τον μήνα Απρίλιο
Τι είναι ο Ευρωπαϊκός
Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης
Σελίδα 13
Πς θα αλλάξει τη ζωή μας
Πόσο κενό πρέπει
αφήνουμε ανάμεσα
στο φαγητό και το τρέξιμο;
Μηχανογραφικό 2019:
Παράταση
στην υποβολή
δίνει
Σελίδα 21
ΚΤΟΤCΙΣ
ΧοοωιτΣελίδα 24
Η νέα μας
τΟ Υπουργείο
κυβέρνηση
Παιδείας
- Δεν αλλάζουν οι Πα .
νελλήνιες
Παράταση στην υποβολή
κοίνωσε ο Κυριάκος Μητο μακης και η υnoυργός
από λίγο , Δείτε nως να υπoβάλετε μηχανογραφικό στο
exams.it.minedu.gov.gr
Επιτέλους , μπορούμε να πουμε πως ησυχάσαμε
- έως τον Σεπτέμβριο τουλάχιστον- , να γίνουν
| uοnd υ εοη ΙAΟμ DLw Dο0d 301
| αποτοξινωθεί η ατμόσφαιρα , με δύο λέξεις . Οι
| εκλογές ανέδειξαν φιλελεύθερο-κεντρο πολι | τικό , τον
| των δεξιν.
Αλλά η καθαρή νίκη και αυτοδυναμία επετεύχθη
ε την υπερψήφιση της Ν.Δ. από παραδοσιακούς
συνέχεια στη σελίδα 4
Κυριάκο Μητσοτάκη, με την ψήφο
Σελίδα 16