Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΚΥ () ιαA ρ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ (4ΟΙΡΡFAΕΡ
ΓΕΝΙ ΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
ΔΗΜ Ο ΠΡΑ ΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12304
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.K. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Αυξάνονται οι οφειλέτες που υπέστησαν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης
Επτά στους δέκα βίωσαν κατάσχεση
ατά περισσότερους από 43.000 έχουν αυξηθεί από τις αρχές του έτους έως
το πέλος Mεΐου.
υφίστανται κατασχέσεις λόγω ληξι Ο
πρόθεστ ΡΟογούμε
Τα ποόσυτα στα οποα ένα
πλέον τα 1.211 :
ρος την
Ανει αναγκαστικά μέτρα είσπραξης ξεπερνούν
οποί εκατομμυρι άτητα α δι 7ο Των οφειλετν σε βάρος των
νοι ΑΡχες εχουν την αςουν καταοχεσεις η κρατήσεις ,
Στα τέλη του 2016 το εν λόγω ποσοστό δεν υπερέβαινε το 51% .
Από τις αρχές του έτους οι οφειλέτες έχουν μειωθεί κατά περίπου 222 χιλιάδες, και
πλέον ανέρχονται σε 3,84 εκατομμύρια πρόσωπα .
Στο άθροισμά τους οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανέρχονται στα 104,2 δισεκ. , και μειθηκαν οριακά από τον Απρίλιο. Οι εφρέσκες ληξιπρόθεσμες αυξήθηκαν κατά 235
εκατ.
Στουρνάρας: Αρση capital
controls το συντομότερο
Οι πρτες επαφές
κυβέρνησης-δανειστν
Χατζηδάκης: Στα όρια
το δίκτυο ρεύματος
ι μεταρρυθμιστικές πολιτικές που προυθεί η κυβέρνηση φέρνουν ισχυρότερη ανάπτυξη και δημιουρ.
γούν επιπλέον δημοσιονομικό χρο για την υλοπο
ηση του προγράμματός της, εκτιμά το Μέγαρο Μαd-ο δίκτυο διανομής ηλεκτρικού ρεύματος
στην Ελλάδα βρίσκεται στα εόριά του, κι
συνεπς δεν είναι δυνατόν
ο ενδεχόμενο μπλακόουτ σε διάφορα Τμήματα
της επικράτιας , δήλωσε στον ΣΚΑΙ ο υπουργός
ΠΠην eoχόμενη Τοίτη κα Τετάρτη στο συνέδριο του
Economist o Κυριάκος Μητσοτάκης ουσιαστικά θα ανα Υνσει τις πρτες προγραμματικές δηλσεις της χυ
εxπροσπους των δανειστν , αλλά
ι αποκλειστεί
Στουργάρα, υπογραμμίζοντας ότι η παραπάνω θέση
συνιστά κοινό συμπέρασμα . Με ανακοίνωση από το
γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού , γίνεται επίσης
γνωστό ότι η κυβέρνηση θα αοποιήσα συνδυαστικά
ντιμετπι
Βέργηα
μ n δr0νν oχων.
Ανίφερε ενδακτικά πως σε νησιά όπως η Κρή.
, και η Ρόδος ήδη χρησιμοποιούνται ηλεκτροπα .
ραγωγά ζεύγη στε να καλυφθούν οι ανεπάρκεες
Ηθεματολογία του συνεδρίου αναφέρεται στα εξής
η του προβλήματος των κόκκινων δανείων.
Από την πλευρά του , την πλήρη άρση των περιορ .
σμν στην κίνηση κεφαλαίων
τόν δήλωσε ότι θα εισηγηθεί στην κυβέρνηση σύντο. Για την ελληνική οικονομία και αν εκπληρνονται οι προσδο
κίες μετά τις εκλογές . Με κεντρικούς εισηγητές τον επιχεφαλής
οσον αφορά το μίλλον της ΔΕΗ , ο υπουργός Ενέργειας σημείωσε ότι στόχος tίvαι η διάσωση της επι
χείρησης κα του προσωτικού της, tdv είναι δυνα .
συντομότερο δυνα. Για την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές με τους ογνριμούς
μας, των κλιμακίων Ντέκλαν Κοστέλο (Κομοισόν ) , Νίκολα Τιαμαρόλι (ESM) και Πτερ Ντόλμαν ( AΝT) , αλλά καιστελέχη
της Μoodys και Goldman Sachs.
a sΠς πλίον δεν έχουν χρησιμότητα τα
πάνuς πς m.
Διευκρ.
κες είναι αδύνατον να βρεθαί στρατηγικός επενδυτής
για την επιχείρηση .
ούσες συνθή.
capital controls , τόνισε ο κεντρικός τραπεζτης .
ΕΛΣΤΑΤΑύξηση οικοδομικής
δραστηριότητας
Fitch: Βελτινεται η πολιτική
σταθερότητα.
ΑΝΕΡΓΙΑ
Στο 17.6% τον Απρίλιο
ύξηση 0,% σημείωσε ο όγκος της ιδιωτιχής οι κοδομικής δραστηριότητας στο σύνολο της χο
ρaς τον Απρλιο, καθς , όπως αναχοίνωσε η ΕΛ ΣΤΑΙ
ν , μείωση 3,9% στην επιφάνεια και αξησm κατά 0.8%
στον όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Το
α" τετράμηνο εμφανίζα μείωση 2,7% στον αριθμό των
αδειν.
το 17,6% διαμορφθηκε
γίας τον Απρλιο , μειωμένο από το 19,3% τον
Απρίλιο 2018 . Οι άνεργο ανήλθαν σε 833.858
άτομα και ο αριθμός τους μειθηκε κατά 107.290 άτο μα σε σχέση με τον Αποίλιο 2018 ( μείωση 11 ,4% ) και
κατά 26.925 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2019 (μεί .
το ποσοστό της ανερΤIύτορξη μονοκομματικής κυβέρνησης πλειοψηίας
Πστην Ελάδα θα βοηθήσει στη βελτίωση της πολι
τικής σταθερότητας στη χρα , αναqέρ η Fitch σε σχ .
Νέας Αημογοατίας πεολαμΒάνει εΤαρuno
νητικά θα στηρίξουν την ανάπτυξη , αλλά οι αλλαγές στη
δημοσιονομική πολιτική παραμένουν μια πρόκληση , σημεινε .
οση 3,1%) .