Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ό,πι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Τροχαίο και θάνατος
73χρονου
στο Χαρίσιο Σπάρτης > σελ. 7
Χαρούλης, Ζερβουδάκης
στο φεστιβάλ κΣήμερα
της Σκάλαςσελ. 10
Συγχωνεύονται
Πελλάνα-Σπάρτη για μια
Πανίσχυρη ομάδα > σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣάβΒατο 13 Ιουλίου 2019 |Έτος 23ο | Αριθμός 5688 | Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ 2731081253 Fax 2731081250. e-mailinto @lakonikos.gr . www.lakonikos.gr
Οι ξένοι αψάχνονταιν
για ακίνητα στη Λακωνία
Επτιμος διδάκτορας
ΑΕΙ ο Μητροπολίτης
Ευστάθιος
Στο Τμήμα Πληροφορικής
του Παν/μίου Πειραις
Περιοχές του νομού
Αυξημένη n ζήτηση για αγορά γης και κατοικιν σε
Σε επίτμο διδάκτορα του Πα Πειραις
ΠΑΠΕΙ) θα αναγορευθείο σεΒασμιτατος Μητροπολίτη
Μονεμβοσίας κοι Σπάρτης κ.
Ευστάθιος Η Σύγκλητος του
Πανεπιστημίου Πειραις εnκύρωσε ομόφωνα τη σχετική
απόφαση του Τμήματος Πληροφορικής ύστερα από εισή Αναπληρωτή
Κοθηγητή , Δημητρίου Δ Βέργαδου , ανaηληρωτή Προνεπιστημίου
yηση.
έδρου και διευθυντή του
Σε ιδιαίτερα υψηλά επίnεδα κι των ακινήτων στην Ελλάδο ,
νείται το ενδιαφέρον για αγορα
Πωλησίες ακινήτων aπό ξένους ρωηαϊκές χρες , αλλά και n ελ στην Ελλάδα . Σύμφωνα με κυστικότητα της χρας μας ως
έρευνα της εφημερίδας Ημε - nροορισμού κατοικίας .
ρησίας , noυ δημοσιεύτηκε στο
Εθνος" , οι nαράγοντες της αυ- τάσης είναι ότι οι επενδύσεις
ξημένης ζήτησης είναι η aπόαλλοδαπούς αnοτελούν την
οχρυσή Βίζαν , οι χαμηλές τιμές κινητήρια δύναμη της εγχριας
αγορός κατοικίας, όπου οι τιμές Γερμανία και τη Βρετανία επενδύουν στην τοηική αγορά ακι
νήτων, με τη μερίδα του
nooστό 4% , σύμφωνα με τα λέοντος να καταλαμβάνουν
Παραθαλάσσιες περιοχές στο
Βόρειο τμήμα της ηεριφέρειας .
όπως το Λουτράκι , το Κιάτο και
Προγράμμστος Μεταπτυχιααυξήθηκαν , κατά το Πρτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς , σε
συγκριτικά με τις υπόλοηες ευκν Σηουδν (ΠΜΣ) Ψnφιακός Πολιτισμός, Εξυπνες
Πόλεις . ΙoT και Προηγμένες
Ψηφιακές Τεχνολογίες.
Όπως αναφέρεται σε σχετική
στοχεία της Τράπεζας της Ελλά Ενδεικτικό της nαραπάνω δος
Στην Πελοπόννησο , σύμφωνα
με την E-Real Estate , oμογενείς
απότις ΗΠΑ, την Αυστραλία, τη
το Βραχάτι.
ανακοίνωση του ΠΑΠΕΙ, "n
συνέχεια σελ. 9
αναγόρευση του κ . Ευσταθίου
σε sπimuο διδάκτορα του τμη.
ματος , γίνε
της εξαιρετικής του συμβολής
στον Πολιτισμό και τα Γράμ
ματα, καθς και για το κοινω.
Οι οικολόγοι εισηγούνται
στον δήμαρχο Δούκα
αναγνριση
πνευματικό ,
νικό,
ανeρωπιστικό, φλανθρωπικό
και συγγραφικό του έργο ,
Η τελετή αναγόρευσης θα
γίνει το αμέσως επόμενο διάστημα σε χρο και ρα nou
θα ανσκοινωθούν αnό ο Πα νεπιστήμιο Πειραις
15 προτάσεις του ΟΙΚΟΣΥΛ Που καλείται να μελετήσει η νέα Δημοτική Αρχή
Σειρά Προτάσεων , Που onoτελούν διαχρονικές Παρεμβάσεις
του Οικολογικού Συνδέσμου
Λακωνίας [ΟΙΚΟΣΥΛΝ για τα
Προβλήματα του Δήμου Σπάρ της, κατέθεσε το Διοικητικό
Συμβούλιο του Συνδέσμου , αν ταnοκρινόμενο στη σχετική δημόσια Πρόσκληση του νέου
Η σημασία
της κατάργησης
του νόμου
Παρασκευόπουλου
Δούκα. Οι συγκεκριμένες Προτάσεις υπολήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις
22/6/2019 . συνέχεια σελ. 7
του Χρήστου Τσίχλη
-> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα