Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΥΣΠΙΣΤΟΙ ΑΝ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝ. ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΝΑ ΔΟΥΜΕ
Πτφομ!
ΠΡΑΞΕΙΣ
ΚΑΙ ΟΧΙ
ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ
και να
12,13
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Κ23
1. 4ο
επ Ηλaί
ΠΑΤΡΙΕ
Έχινε Χρυσόςν
ο Μ. Τεντόγλου!
ΩΡΑΤΕΛΙΚΟΥ
oην Ολυμπία 0.
ΚΑΙ ΠΙΑ ΚΑΡΑΛΗ
'ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΜΕΡΙΑΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΜ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΑΟΣΗ
ΗΛΕΙΑ -ΠΑΤΡ a
Eaββέτο 13 Ιουλίου 3019 ww.yatrisseσκo ppό φύλίευ 40949 ΕΥΡΩ 0,30 Τpή Αθήνος 1
LεL ή
ΚΑΤΑΚΟΛΟ
ΕΝΤΟΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ
Δrew αρόδεγμα σε κινητικότητα...
. Νικολακόπουλος σε Διαμαντόπουλο: Δσε άλλη λύση
ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩ. ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
ΠΑΙΔΙΑΦΩΝΗΣΕ
ΚΑΙ Ι ΠΡΟΤΕΙΝΕ
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΡΓΑΖΟΜΕΙ
ΑΠΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ
Σε ΥΠουργεία
ΤΕΝΡΟ ΟΣΟΚΟΤΟ
ΑΝΑΛΙΚΑΛΤ
με το ..
ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΟΥΝ
Καλημέρα!
ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΟ
ΚΑΙ ΤΟΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΑΣ
α τεχνικο
Κ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟ
τ0imk
ΚΑpso εKoup pn Bap
δαν θα λuποpγε
π 2 10.11
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΧΟΕΣ ΣΤΙΣ <ΠΛΑΚΕΣ> ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ
Sνάμ Soouδα
ήριο μος.
Μrοpin vo trntis.
Αoο0 (πρenν Κοno )
SEATRACK
ΑΝΑΣΕΣ ΔΡΟΣΙΑΣ
ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΡΓΑ
ΠΑ ΤΟΥΣ ΑΜΕΑ
Ταβέρνα Αυm
Νεοχρι Ζαχάρως
στο Κατάκολο!
» 8.9
τo 13/07
Τ08 20
istante|istante
02/08
το0 030
et ο.
τoυ Kaloρού .
Εκπτσεις ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
από 20%
14 Ιουλίου
Το Δελή
Th Peρδά 23051305 471 27m
έως 50% ΑΝΟΙΧΤΑ
Pvrgε cεs l εl ,
Αl ΣΗΤι
1100 .μ. ως 18:00
u PEBPΟΜAHE
εαυ τ τ
SATURDΑΥ
.ν Μα δutes B hp
nnt iαrol tκίντόμει Μ tme. X3 Κοα
o hvdun k τ Σι ΣΗ
at νΟμi1κ ωpu kK ΣΗΜ
ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΤΟΥΝΟΜΟΥΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙΣΤΙΣΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΕΝΙΣΚΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σ1 33G