Πρωτοσέλιδο Ελευθερία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κalarmata art
- Οι καλλτέχνες
ΔΙΑΒΟΛΙΤΣ
Τριηλή ενσχυση με
ντόηους nαίκτες και
καρέ anoxωρήσεων
ΗΡΑΚΜ0ΧΡΑΕΜΣΜΑ
Το Κάστφο του Μeiγyoυ
στο r
Στη μάχη
τις ανόδου
ο ΝΟΚ.
a naδευτικοί
δημιουργούν
του Νομτσί
Τu 1ε
Τηl. 2721021421, ama elelkmpmailcom
Αρ. φuAnoυ 12574
ΕλένΕΡΙΑ
Ελεύθεροι
οι 5 από τους 6
πιστολέρο
Σαββατοκύριακο
της Μεσσήνης
www.eleftheriaonline.gr
Πιλοτικό δίκτυο από τη WIND
Εντυπσεις
α anoδείξουν
ότι μηορούν
Πρτη πόλη με 5G
από χθες η Καλαμάτα
Υnάpκοuν δυνάμες εντός
Στων κομμάτων nou δεν θond mv κuστέp Κ
Ψην aυνoα nou Βoύο ο
κοι μηάλο συμφέροντα Η
pvnon Μooun στον
Το ηρτο Βήμα για την έευση τoυ 5G στην Εδα έγνε , καθς η noτικό δίτυο υς WIND καλύτ ν κεντρική niatεία τις nόλης
WND έθεσε χθες σε λακουργία το nρtο nλoκό δίκτυο tής τ κι σnμεία ενδαφpέροντος, όηως το Δημαρχείο , το Πνευματικό Κέντρο .
Rεφωνίας 5ις γενιός στην Κολαμότα Η Καλαμάτα γνεται η nρuτη το Μέγαρο Χορού Kαλομάτος και άλα . Με 5G καλiπtετα ηλouικά
nόn στη χρα nou δοκμάζει τς δυνατότητες του 5G, καθς το και ο ξενοδοκείο Fioxenia" του Ομλου Grocotal στην Παραnία.
μετο poς του npόνος.
ΕΛΛΑ 2
ΣΕΛΔΑ Β
αΝΤΟΥ. ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
Στο δρόμο
ται ηλεκτρικά
Φίλαθλοι με λόγχες,
ρόπαλα και χασίς
Ποδήλατα.
| ΠΑΛΑ 10
All July offers
|2 μικρέs nepριοχέs 220ε
ΣΕNΑ!
3 μικρέs nepιοχέs39
ΙΠόδια + 1 μκρή nεριοχ
.ΕΝΤΕ ΕΓΤADNT3
ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΗΛΙΑΣ
Εγνμμη.
ΑΛΟΛΕΙ
Γάμncs 1 μικρή
nεpιοxή
ΑΝΑΚ ΥΚΛΩΙΤΕ ΤΗΝ ΜΠΑΤΑΡ Ο
ΜΠΑΤΑΡΕ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
& ΜΟΤ0
Aicθμuκή
12 Αl 50.90 C
82 ΑM -70.00 0
LASERLINE
CLINICS
153 6να
Μάθε nut0 ntuαίνουμ
Τait 27202
wwAalalΕpiμgr
po + μικρή
mμίααιoρερη
nοδολογα
Αptοnoia
Ζαxnρonλασιά
Τρστρία
μα 3κρόνρes vρaουντι Υγύνωυ
Υδραs 14 κολαμoτο -Τη Z7210 81707-Κιν 6978-71339 (2440c
- Α 6
0Σ210 000 ΡΝΟ 700 P 27210 s0νο
Εξειδικευμένο
Οφθαλμολογικό
νστιτούτο
Κουταλά
Sinapis
ΑΡιone0- ΖαχαροΠΤΙή
. tαpoupti Κοτappom
Παγωτό από πρόβειο
φίολμίσιρα
Α nesμpuie
μEnβos Πonipos
Μπαμοτυση ρoτ οus
υφιβλεσpoειδού
sΟpds Mnδe .
φρέσο γάλα
Mo. PO μο
Μεσσηνιακής παραγωγής
los Angeles, USA
M ΟΟ EMO
no pn
Αμpnστpoeιδn00
Κnλoσ Χopopγn Βpάpων
Χρόσo Iνάm
MD, PHD, ΕOMO
sobremesa
Miomi, US
. θερ ppoos
nubopμυθογία -Εoβομός
Εye In.
restaurant bar
ΕΚουτοe
Εμεοί unόpων
νnn MΟ
Λεωφ. Γ. fεvvηματό 28,
νeeinopiaye g
messinian
1con...
ΕΕnnotan μόνο Ρa η
T: 6936-195766
Γλuφόbο , Αήναί 2109622700
www.sinapiseye.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα