Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

13

ΙΟΥΛΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5186

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΜΕ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΤΗ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ

Προς πλήρη
άρση των
capital controls

Θα σταθεί άµεσα
στα πόδια της

ΣΕΛ. 10

ΣΕΛ. 11

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ Η ΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΤΡΟΚΤΟΝΟ
ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

«Τού όπλισε
τo χέρι το µίσος
και η απόρριψη»
ΣΕΛ. 7

ΣΤΟΝ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟ

Μοιραία διπλή
παράσυρση
για 54χρονη
ΣΕΛ. 9

ΚΕΡΑΜΕΩΣ: ∆ΕΝ ΘΑ Ι∆ΡΥΘΕΙ 4η ΣΧΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Τέλος στο σίριαλ
µε την Νοµική
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΩΣΕ
ΤΗΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ ΘΕΣΗ
ΤΗΣ Ν.∆. ΠΟΥ ΕΙΧΕ ∆ΙΑΤΥΠΩΣΕΙ
ΑΠΟ ΤΙΣ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΜΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ
ΣΤΗΝ «Γ»

ΘΛΙΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡ. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΤΗΣ ∆ΕΗ, ΒΑΣΙΛΗ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ

Εξαίρετος
επιστήµονας,
άνθρωπος
µε προσφορά
ΣΕΛ. 6

ΑΡΘΡΟ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΑΒΡΑΜΙ∆Η

ΖΗΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Αποκλεισµός
...ολυµπιακών
διαστάσεων
ΣΕΛ. 17

ΤΟ ∆ΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ∆ΑΣΟΣ
ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΣΙΠΡΑ-ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΣΕΛ. 4-5

ΣΕΛ. 21-26

Γυµναστική: Σάρωσε τα χρυσά
ο Ν. Ηλιόπουλος
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: ΒΑΤΗ Η ΠΡΟΚΡΙΣΗ, ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΣΤΟ EUROCUP