Πρωτοσέλιδο Ταχυδρόμος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΛΑ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ . ΣΑΒΒΑΤΟ 13 1ΟΥΛΙΟΥ 2019
ΧΡΟΝΙΑ
t ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΡΟΣ a891-1964 ) . Αpιθμ Φοwου 4105. ΚΩΔΙΚΟΣ: 7609
www.taxydromos.gr
1916 2019
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΒΟΛΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΩΝΑ
ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΗ
Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ
ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ
Μλά στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ η φυσικός του Εθνικού
Κέντρου Θαλάσσιων Epευνν ΕΛ 12
Εντοντάδες ano τmνορχή του χρόνου
οιεpήμην κατοδοτστικές oηoφάσεις 5
ΠΑΝΕΜΑΔΙΚΕΣ
ΟΡΙΑΚΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ
SOS εκπέμπει
το Νοσοκομείο Βόλου
Παράταση
στην υποβολή
μχανογραφικν
Lio nρuo νoου
Πpotεραιότταη nιδεία , στό .
Χος pης Το unoτέλεσμo, Τόν
σε Ε 13
Σε εφημερίες μέρα παρά μέρα οι εναπομείναντες γιατροί, Που έχουν εξαντλήσει τα ανθρπινα.
όριά τους ο <Οι ηρ0σλήψεις έπρεπε να είκαν γίνει προχθές ., τονζει ο ηρόεδρός τους
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΕΡΓΑΣΑΣ
ίμα κνδύνου α οοβορές ελείμεις ιατρικού Προοωπ> κού, οι oποίες έχουν
ΕΛΑΙΕ ΝΑΠΑΡΕΤΕ Ο,Ι ΘΕΛΕΤΕ .
: αnοτέλεσμα νυρογικό Τμήματα
μίο οοόμη φορά το AMοngίλειο Νoακιε ίο BAλου Οon μείαντες γατροί δίνουν τον νυν υπέρ nάντων αγνα, nporeμέ .
νου να Εξυnnρετήoouν τις αυξημένες ανάγες noυ υπάρχου .
ΒΟΛΚΤΙΣΣΑ
ΕΧΑΣΕ ΤΟ ΣΠΙΝ
ΚΑΙ ΔΩΡΙΣΕ
ΤΑΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΤΗΣ
ΣΕ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥ
Εφοδος
στον ΕΦΚΑ, γιατί
δεν απαντούσαν
στο τηλέφωνο
ο as p μ
0ουντους α0ενείς, ΤEA 1
ΦΟΡΟΛΟΓΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
Ερχονται αλλαγές
στις 120 δόσεις
στην εφορία
Ταχύτερ έκδοση υντεων
npooνήmελι
: Βρούπσης
ΕΛ 13
ΑίίστευτηΤράξη γενναιότητας ,
μέφα στον Τροσωnικό εφιάλτη έξωσης
μεινεον δρόμο λόγω χρεv τΕΝ!
LTOYPΝAΑΣ
Πς θα εξρφλούνται τα χρέη έως 3.000
Ερχεται πλήρης
απάλειψη
των capital controls
oina 2.4EΚT oολονούμενους
ΣΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΕΤΑΙ Ο 80ΧΡΟΝΟΣ ΒΟΛΙΩΤΗΣ
Προυνοηγελία μετά
anό συνόντιηom με
τον Κ. Mητοοτάκη ΣΕA 13
ΣΟΒΑΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥ ΠΕΖΟΥ Εs
| DRES5EΤ ΜΟΝE55 Δ
SOCIAL
FASHIOΝ
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ -ΠΑΙΔΟΤοΠo
ΒΕACΗ Η TEL
ΗAGIAΤΙ
ΠAΡPΥ FUD PARK
ΗOREFΤΟ
PLLIOΝ
ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ
Η uμη
ΤΑΚΥΔΡΟ
ΛΟΡΕΑΜ ΕΙΟΛΟΥ
ΣΤΑ ΦΟΥΙΚΩΤΑ
ΠΡΟΝΑΑΠΙ !
ΧΟΡΕΥΤΟ
μcy lνnne s
Τ.ΕΘυ
Τηλ- 4ρ60240ε
Ε DNUS
AΕDΟ AΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 193-195 (ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟσΣ AΡΙAΣ)
T. 24280 91953
νάνεΣΒΛΩΕ Premno ΗΜ
www.hariau.Eu

Τελευταία νέα από την εφημερίδα