Πρωτοσέλιδο Πρωινός Μοριάς:Recognized text:
Έτος ιδρύσεως

1989

(Μηνιαία έκδοση)
2007 - 2017
(Εβδομαδιαία έκδοση)
2017 (Ημερήσια έκδοση)
Έδρα - Γραφεία:
ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 5Β
Τ.Κ. 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ
Τηλ.: 2710 23 51 80
Fax: 2710 23 51 80

Ημερήσια Εφημερίδα της Αρκαδίας

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 Ιουλίου 2019 | Αρ. φύλλου 433 | 1 €

email:
[email protected]
www.proinosmorias.gr

Αγωνία για το ΚΤΕΛ

• Ο πρόεδρος της εταιρείας, Νίκος Κουτσόγιωργας, εκπέμπει SOS για τη διάσωση
του άλλοτε κραταιού πολυμετοχικού μεταφορικού οργανισμού της Αρκαδίας
Οι συνέπειες της τουριστικής απομόνωσης της Τρίπολης σε συνδυασμό με
την απερήμωση των ορεινών περιοχών
της Αρκαδικής ενδοχώρας (π.χ. Γορτυνία) καταγράφονται στον Ισολογισμό της
άλλοτε κραταιάς πολυμετοχικής μεταφορικής εταιρείας του ΚΤΕΛ Αρκαδίας.
Η πρόσφατη συνέντευξη του προέδρου του ΚΤΕΛ, Νίκου Κουτσόγιωργα, εν μέσω θερινής περιόδου (την
περασμένη Τετάρτη) δεν επιβεβαιώνει
απλώς τις πάγιες εκπεφρασμένες απόψεις του και την αδιαμφισβήτητη αγωνία του για την πορεία του οργανισμού,
ουσιαστικά, αυτή τη φορά, κρούει τον
κώδωνα του κινδύνου σε κάθε αρμόδιο
που αισθάνεται την ευθύνη να συμβάλλει ενεργά στη διάσωση και μακροημέρευσή του, καθώς πορίζονται από αυτόν
περισσότερες από 500 οικογένειες Αρκάδων συμπολιτών, εάν θα ήθελε κανείς
να συμπεριλάβει στον λογαριασμό τα
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα της
εύρυθμης λειτουργίας του.
Ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ, αφενός περι-

γράφει με τον πιο εύγλωττο τρόπο το ανταγωνιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται η εταιρεία να προσφέρει τις
υπηρεσίες της, αφετέρου υπαινίσσεται
τις συνέπειες της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης, που σταδιακά θα επιτείνουν τα
αρνητικά αποτελέσματα, εάν δεν βρεθεί

εναλλακτική λύση. Ταυτόχρονα, επιχειρεί ν’ αναδείξει τον κοινωνικό χαρακτήρα της εταιρείας, καλώντας κατά
προτεραιότητα την Αυτοδιοίκηση, αλλά
και τη συντεταγμένη Πολιτεία, αμφότερες ν’ αντιληφθούν αυτήν την πραγματικότητα και να συμβάλουν στην
αποτροπή ενδεχόμενου κινδύνου κατάρρευσης της εταιρείας.
Τέλος, οι εκσυγχρονιστικές προσπάθειες της νέας διοίκησης του ΚΤΕΛ και
η αλλαγή πνεύματος που καταβάλλει,
καταγράφουν σημάδια σταδιακής ανάκαμψης της εταιρείας, όχι όμως ικανής
ν’ αναστρέψει τους αρνητικούς δείκτες,
πολλοί από τους οποίους βρίσκονται σε
συνάρτηση με την πτωτική πορεία του
αριθμού των μεταφερόμενων επιβατών.
(Ολόκληρη η συνέντευξη του προέδρου
του ΚΤΕΛ, όπως απομαγνητοφωνήθηκε
και μας απεστάλη από το Γραφείο
Τύπου της εταιρείας, χωρίς την παραμικρή διόρθωσή της, δημοσιεύεται στις
σελίδες 4 - 5 - 6 - 7)

«Πρωτόγνωρες πολιτικές συμπεριφορές, μας αποκαλύπτει μέσω
"facebook" ο νεοεκλεγείς Περιφερειάρχης κύριος Νίκας»
• Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου Περιφέρειας Πελοποννήσου

«Σύμφωνα με δική του ενημέρωση, οργάνωσε σύσκεψη ώρα 9:00 βραδινή, για θέματα που αφορούσαν το ΕΣΠΑ, εντάξεις
έργων, τροποποιήσεις, κ.λπ. Στη σύσκεψη
συμμετείχαν πέντε περιφερικοί του σύμβουλοι -τους οποίους ο ίδιος τους έχει ονομάσει μέλη της επιτροπής ΕΣΠΑ….!!!!
(Φυσικά αυτή η επιτροπή δεν υφίσταται θεσμικά).
Όπως ο ίδιος αποκαλύπτει με περισσό
θράσος συμμετείχαν ειδικευμένοι επιστήμονες με εμπειρία στα κοινωνικά προγράμ-

ματα. Δηλαδή στη σύσκεψη δεν συμμετείχαν οι αρμόδιοι εκ του νομού υπηρεσιακοί
παράγοντες της Διαχειριστικής Αρχής Πελοποννήσου.
Τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής
Πελοποννήσου, που είναι εκ του νομού οι
αξιολογητές και διαχειριστές του ΕΣΠΑ δεν
συμμετείχαν στη "συγκεκριμένη παρέα".
Καταγγέλλουμε δημόσια την εξωθεσμική
συμπεριφορά του κυρίου Νίκα, ο οποίος
πριν ακόμα αναλάβει τα καθήκοντά του,
προσπαθεί να δημιουργήσει την "αυλή του",

και να μετατρέψει την περιφέρεια Πελοποννήσου σε "μαγαζάκι" του.
Θα σταθούμε απέναντι σε οποιαδήποτε
συνέχιση παρόμοιων συμπεριφορών.
Τον καλούμε να σταματήσει επιτέλους να
λειτουργεί με "πληροφορίες και κουτσομπολιά" και να σταθεί στο ύψος της ευθύνης
που έχει αναλάβει.
Είμαστε εδώ για να ελέγχουμε κάθε εξωθεσμική σας συμπεριφορά και αντιδημοκρατική σας λειτουργία.»