Πρωτοσέλιδο Φιλελεύθερος: Ξαναχτίστε το κράτος
Newspaper website WebsiteRecognized text:
1Ττε ΟΛΤ TΗE ΑΙΝ ΓaΝAΕ
Σκανδινβικά
selecbion
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΕA 29
Η ΜΙΑΓΑΤΑ
ΠΟΥ ΓΑΒΓΙΖΕΙ.
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ
Οικονομία
ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΑ
ΣΥΓΚΟΝΑ
ΤΑΣΟΣ 1. AΒΡΑΝΤΙΝΗΣ
0 ΜΕΤΑΡΡΥ0ΜEΣ
ΚΑΥΣΜΟ ΠΑ ΝΕΟ ΡΑΛΙ
ΠΡΟΤΟΠΟΡΙΑΚΑ
ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ
ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΚΑ
ΣΤΑΥΡΟΛΕEA
ΕΚΠΑΙΔΕΥΠΚΑ
ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ Ι. ΑΒΡΑΝΤΙΝΗ
ΣΕΛΙΑΕΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ
SUΠOX
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ
Παρασκευή 12-Κυριακή 14 Ιουλίου 2019
Αριθμός φύλλου 411 Ετος 2ο
Τιμή 1,30 ευρ
εκ των οποίων 1,20 ευρ η τιμή
βιβλίου
Και με την προσφορά 2,50 ευρ
Σήμερα
κι αυτό
το Σαββατοκύριακο μαζί
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ
Ψ8GUU&0ς
μα γάτα.
Yαβγίζε
Πρλς eΑΝΟΣ ΒΕΡΕΜΗΣ
M oywής ΚΥΡΑΚΟΣ ΜΗΤΙΟΤΑΚΗΣ
Π εα σν pομία u Mo
με τον
9 772585 316159
www.fileleftheros.gr
ΚΑΟΝΜΕΡΝΗ ΠΟΛΙΙΚΙ ΕΟΠΜΕΡΙΑ
Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΙ
ΤΙΣ ΡΙΖΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΞΑΝΑΧΤΙΣΤΕ
ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
Ηφονική καταιγίδα
αnλειες και τον τραυματισμό nολλν ακόμη επβάλλει την άμεση υλοποίηση του σχεδίου της νέας
κυβέρνησης για πλήρη αναδοργάνωση και ανασυγκρότηση των δομν του καάταυς στενα μπορείνα
κόστισε επτά ανθρπινες ανιμετωπίσει αποελεσματικά τη μανίοτης φύσης Ση
σουγκεκριμένη περίπτωση υπήρξε άμεση κινητοοhon
Των αρμάδιων υπουργνκαι κραuκν λετουργνγα
Τηppοντίδα στους Πληγεντες και την αποκατάσταση
ττον καταστροφν το ταχύτερο δυνατόν:
AΑ1317
436 9135
ΕΧΝΙΚΙΔΗΣ
καυΝΟΥΝΠΟΥ
ΕΚΟΥΕ ΟΑΚΛΑΟΥΜΕ
ΓΡΙΓΟΡΑΤΙΣ ΠΛΗΓΕΣΣ.
ΠΕΓΧΕΟΠΕ
ΤΕΝΝΗΙΡΙΕ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟΜΕΙ,
ΤΟ ΜΑΤΙΙ0Κ12,.
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΝΕΚΡΟ
ΕΥΘΥΝΕΣ
εν θα εκμεταλλευτεί πολιτικά, είπε ο
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης , την καταστροφή στη
Μόνο που και να ήθελε δεν υπάρχει τίποτε
φτιάξει ένα σύστημα έγκαιρης
προειδοποίησης. Υπάρχει μόνο η δική του
ανικανότητα, η δική του αδιαφορία
να εκμεταλλευτεί πολιτικά. Υπάρχει μόνο η
επισήμανση
έναν ολόκληρο χρόνο από την καταστροφή
στο Μάτι η
σε καν να
καθηγητή Συνολάκη, ότι
Χαλκιδική.
και Ο
κυβέρνησή του δεν μπόρε - δικός του κυνισμός.
ΓΝΩΜΗ
ΣΕΛ. 3