Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
|ΠΡΩΙΝΗ
Παρασκευή
Ιουλίου
SΡπονατου Υp /
(ΩΙ Ελεύθερο/
1 την on
Αριθ.
Τιμή φύλ.: 0.50 C
Καθημερινή εφημερίδα Κoζάνης
Βάσεις 2019:
Πτση στις δημοφιλείς σχολές
έως και 1.000 μόρια
Δείτε τις εκτιμήσεις ανά επιστημονικό πεδίο
ΔΗΜΑΡΧΕΟ
Σελίδα 1
Μεινονται οι φόροι
Σύμπραξη Δήμου και ΕΛΓΟΔήμητρα
Ανάσα)
για την ανάδειξη και διαπίστευση
Αρωματικν Φαρμακευτικν φυτν της Κοζάνης
Σελίδα 12
σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις
Τοus unλε φακέλοus
με us paκέs αλλαγes
οn φορorioγία προκειμένου
να nάρoυν a ΟΚυριά και
Δημόσια διαβούλευση
από τις 11 έως 17 Ιουλίου,
για καθορισμό προδιαγραφν
των απινιδωτν
5 ενα ετοιμο
Oinοει το οικονομικό
εππελείο τηs κυβέρνησηns
Σελίδα 13
Βαθμολογία UEFA:
Οι θέσεις
των ελληνικν ομαοων
Που πρόκειτοι να προμηθευτεί η Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας
Σελίδα 17
Αναλήψεις
μετρητν
ποσΟτ &Κ ΒΙΣ
Σελίδα 24
από ΑTM
Ωρα λήψης μέτρων
για την εθνική ασφάλεια
Πότε θα τεθούν σε
ισχύ οι νέες χρεσεις
CHAMPIONS
LEAGUE
EUROPA
LEAGUE
Καθς οι πφοκλήσεις παραμένουν σημαντικές ,
| είναι θετικό ότι η νέα ομάδα εθνικής ασφαλείας
| (Εξωτερικν , Εθνικής Αμυνας , Προστασίας του
|Πολίτη, ΕΥΠ) είναι -επί το πλείστον-εμπειρη , Η
Λιγότερο από δύο
εβδομάδες έμειναν
προκειμένου να τεθούν σε ιοχο
Ισκολη γειτονιά, εν η οικονομική κρίση έχει επ βάλει σημαντικές περικοπές στις σχετικές
|δαπάνες και αυτό δεν αναμένεται να αλλάξει
στο ορατό μέλλον .
συνέχεια στη σελίδα 4
Ψεις μετρητν από
ΑTM άλλης τράπεζας,
από αυτή που έχει εκδσει την κάρτα .
Σελίδα 16