Πρωτοσέλιδο Νέα Εγνατία:Recognized text:
Εγνατία

º°£¸»¶Ä¹Á¸ ¦Ã¤¹Æ¹º¸

& ùºÃÁû¹º¸ ¶¼¸»¶Ä¹¢° Ƹª º°μ°¤°ª

¦°Ä°ªº¶Ë¸
12.07.2019
ª°μμ°ÆÃ
13.07.2019
Îôï÷ 22ï
°ò. ¼àììïù 5259
ºöäéëÞ÷: 2974

ÆéíÜ: € 1,00

Που συγκλίνουν οι προτάσεις 3 επιστημόνων
από τον τομέα των φυσικών καταστροφών Τι λένε Λέκκας, Συνολάκης και Γκαϊταντζής

„ O Θ. ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ

Στα αζήτητα τα sms λόγω
προσωπικών δεδομένων!

«Ναι μεν υπάρχουν δήμαρχοι, αλλά σε πολλές
περιπτώσεις η διοίκηση
μπορεί να γίνεται από την
αντιπολίτευση!» Σελ. 11

Η εταιρία ΒΙΚΡΕ ΑΕ, βιοτεχνία κρεατοσκευασμάτων, με έδρα την Καβάλα, ζητά να προσλάβει για εργασία
άτομο για το τμήμα αποθήκης .
ΠΡΟΦΙΛ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
• Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης πολλών και διαφορετικών
δραστηριοτήτων
• Απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης,
ΙΕΚ/ΤΕΙ
• Επιθυμητή εργασιακή εμπειρία σε
ανάλογη θέση.
• Υπευθυνότητα/κριτική σκέψη/εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας και
συνεργασίας.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ
• Να διατηρεί τακτοποιημένη και καθαρή την αποθήκη σύμφωνα με τις
οδηγίες που έχουν δοθεί.
• Να διασφαλίζει την σωστή φόρτωση και εκφόρτωση των εμπορευμάτων καθώς και την αποθήκευσή
τους.
• Να διατηρεί επικοινωνία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας για τη
διασφάλιση ποιοτικής διαχείρισης
αποστολών και άριστης εξυπηρέτησης πελατών.
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ
Ανταγωνιστικές αποδοχές, σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, προοπτικές εξέλιξης.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται
να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email : [email protected] έως
την 30-07-2019 , ή να το προσκομίσουν στα γραφεία της επιχείρησης
στα Αμισιανά ( 7ο χιλ.ΚαβάλαςΕλευθ/λης) .

Σ

την προστασία των προσωπικών δεδομένων προσέκρουσαν
συστήματα τηλεειδοποίησης των πολιτών που βρίσκονται σε
περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, προκειμένου να απομακρυνθούν και δεν εφαρμόστηκαν ποτέ, αν και οι ειδικοί επιστήμονες
κατέθεσαν την πρόταση στην Πολιτική Προστασία μετά την τραγωδία
στο Μάτι. Όπως αναφέρουν οι 3 έγκριτοι πανεπιστημιακοί, η πολιτεία οφείλει να λάβει εκείνα τα μέτρα, ώστε να καταστήσει την κοινωνία λιγότερο τρωτή σε επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώνονται ολοένα και συχνότερα στη χώρα. Γεγονός είναι ότι δεν υπάρχει
επίσημο σχέδιο απομάκρυνσης των πολιτών από περιοχές που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα να χτυπηθούν από ακραία καιρικά
φαινόμενα, όπως ισχυρά μπουρίνια, ανεμοστρόβιλοι κ.α. Σελ. 4-5

„ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ
ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΣΤΗ ΘΑΣΟ

„ ΣΚΛΗΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΑΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ

«Επιτέλους κ. Γκρούεζα, εδώ είναι Καβάλα,
είναι Θάσος, δεν είναι
Άνω Πλατανιά» Σελ. 8
«Η πρωτοβουλία μου για την ίδρυση και λειτουργία μονάδας τεχνητού νεφρού στην Θάσο επιτέλους
παίρνει σάρκα και οστά» Σελ. 7

„ ACTION TEAM

«Το Park Food Festival
θα γίνει και θα έχει και
επιτυχία» Σελ. 12

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΤΜΗΜΑΤΑ SUMMER SCHOOL για παιδιά δημοτικού από 18 Ιουνίου 2019
email: [email protected]

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

M.A. IN EDUCATION
T.B. ΚΑΘ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ