Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κυδικος: 1860
ΕΛΤΑ.
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιoγμαφος
tov toτε Τεut
Πpt να έpe
να δυοαpαotr
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
διοπτήτις Ειδότης Aυντής ΒAX ΡΒΑ. Ετoς 50-Αp Φύλλου 11514Tμή 060 ερμ Παρισκευή 12 huliou 209
ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ν. ΕΩΡΓΑΚΟΥ
ΑΜΗΑΜΕ
ΡEΠΟΡΤΑΖ
ωκuμε
Gητηpατμ
puo εμο
μ ΔΟm
οaonς ρuς ισελίτoς .
τ4ντo
Μ οκο μέτuno
χάσημΤΟ
Συμφωνα με οoφ .
N/ Γε
, ot nΗ o
[ Κοντά στους ηληγέπες τις Χλκδικής η Κυβέρνηση.
| Για αντιμετπισα των συνεnεν ης φυσικής κατωστροφής
κτpοδότησης είνα n κρa npστεροιότη σn tuv συνneν της φυοiς κατο Ma Μ τα Μ MΟ
υργος Εσωτερικν Τοκης οtoαννη
Σοβαρές καταγγελίες για τηw κατάσταση
Που επικρατούσε
1α τtλευταία 45 χρόνια επί Κυβέρνησης ΣΥΡΕΑ
Χωρίς καθυστέριση
η έιδοσα των αυτάξεων
στην ΕΡΤ και το ΑΠΕ
Χωρίς κα0υστέρηση npoζον θέμα τ
Λeς νo m
συντΟΕεων
npoς οφελος
0ou εmκpτούοε στην
κυβέρνnoης PΙΖΑ
ουνταξιο0Χων.
npoopouv με pep
βόoεις τοςα δηpοσιο
ΑΝΑΠpa.g
unoνός Εoνalxςhovw noor
μέχρι τον Ιouνo tου 2020, το 15 των
0 εκοι εται ψηφιακά , ουτο| pνός κι noyoς no.
no660ounoς Τεpoon
υν. χ η
www.ert.gr
ADHNANG