Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: L& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 62ο- Αρ. φύλλου 17.554 * Τμή 0,60 . Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019
Γραφeία Φ. Ταβέλλα 11-ιΩΑΝΝΙΝΑ 453 %. Τλ. Κέντρο 20510 25.67π, 33.791-Fa 26510 30.350 htp://wwρoinosiogos.g. [email protected]μinosiogos.gr
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Οπιο σημαντικός αρχαιολογικός χρος της Ηπείρουγεννιέταν ξανά
ΝΕΑ.INΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ
ΔΟΔΩΝΗ
Εχα την Τμητική της και αυτό το καλοκαίρι σε καλλτεχνικό επίτεδο
pοnας ργείς παρογωγής ο Σπλρ εβληα παςμίοςΤα ακραία φαινόμενα χτύπησαν
Ευτυχς , έφτασαν αποδυναμωμένα από τη Χαλιαδικτί
αποκατάστασης των μνημείων της και βελπίωσης των υποδομν
Επτόχινση εργασιόν προαναγγάλε η Εφορεία Αργίτων Ιωανήναν. .
και την πόρταν της Ηπείρου
. Είναι το σπουδαιότερο
μνημείο πολτοιού δυm
Ήπειρος, η οποία .
Αποκαταστάθηκαν ζημιές από πτσεις δένδρων και
η ηλεκτροδότηση σε χωριά του Νομού Ιωαννίνων . .
, πε8αδpομn δθέτ κπ
κληρονομιά! Ο λόγος γα Τον αp.
Έντρομοι απτάχτηκαν. a.
πό τα κρεβάτια rους κάτοικοι στο
μεγαλύτερ μήμα rοu Μομού
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
γυχτα συό roν υελλδη άνεμο.
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
IPΕΠΟΡΤΑΖ
χαιολογικό χρο Της Δωδνης.
aνως ao
την ισχυρή βροχόπτωση, Τα
ενδιαφέροντος αξιοθέατα όπως
aρ m mτν
στα ορεινά.
τηο η Ε
τους αρχαίους χρόνοος ακόμα
Μετά από ένα διάστημα.
σωπής κα εσωστρέφειας, η Δωζει να βναε αά υm επ ΝΡχαου Θεάτpou Δωδνης.
νεια αποκτντας όλο και μεγακυτερη Tαψ
οποί πείδm δoto
νωpάερα οι μετεωραλόγο, ήταν όΣε πλήρη εξΑιξη βρίσκοντα
μεργοσίες αποκατάστασης Του
ΗΠΕΟ Ποαλωντας σκΤές nμές στο οδικό δίτuo, πτσεις δέν
Την οργή της φύσης
πλήρωσε με ανθρmνες
ζημές η Χαλυδική..
την είχαν εκδηλσει στη Βόρα
HΤαν δυως αοκετά Εκουαένα ΚE Ελλάδα και κυρίως στη Χαλκιδική, η
θς την opγή- και την ισχύ Τους οποία μετρά σνθρπ- 311η σελ
μότητά της , η οποία μάλιστα ξεΚες
Τ pα ης χpας μας.
-4η σελ .
Χάθηκαν θέσεις εργασίας σε Γιάννενα και Αρτα
Μόνο στους παραθαλάσσιους Νομούς
πιο πολλές προσλήψεις τον Ιούνιο
ν0ι ππρισσότερες εποχιακέςήμερικής απασχολησης
ΠΜυλωνάς (νων Σύμβουλος Εθνιικής Τράπεζας):
Ο αγροδιατροφικός τομέας βασική
οικονομική δύναμη για Την Ήπειρο!
Lihtt tioanαρί τη .μέα
Κυνηγούσε νύχτα
AMiα του s t: Fshsl μ
tον Εστυ ι 300 αές ,
θα χρειαστούν επενδύσεις στην τχνολογία , στην οργάνωση
κ.ά τονίστικε στο χθεσινό δείπνο για επιχειριμιατίες .
Οι περισσότερες θέσες εργασίας που δημιουργούντα είναι, είτε
. Μπορεί ra στοιχεία που
βλέπουν rο φως της δημοσιόη+
τας Τον Τελευταίο καιρό και φοαγριογούρουνα!
. Στα Γιάννενα βρέθηκε
κές, που μπορεί μεν να &νουν κάΣτη σελίδα 12
> Στη σελίδα 2
nEANKή Τοάπεar ύλο
Μυλωνάς συνοδευόμενος από
νωαων στελεχν ης
Ε δείπνο που παρέθεστη τp t0 Νέοopο w lάpo
nη ioνελίνα Eυνάντο0
Μονonστν
Βαθύς γνστης και του Βορειοηπειρωτκού θέματος
Και η Ήπειρος. ερδισμένη
ΑΝT Διαματάρη Υφυπ. Εξτερικν
με τον
μο mλεme απ Την
Ηπειρο, ο κ. Μυλωνάς στην ομιλία
Στη σελδα 2
Καταδικαστική απόφαση Του Δικαστηρίου
Φόρο στο Τσίπουρο
θέλει να
| Ζητά ην εαρμόνισή του με τα άλλα ανοπευματδη ποτά
ρούν την αγορά εργασίας να δεί.
>.θα κάνω όι είναι δυνατόν για τον Απόδημο Ελληνιαμό.
του Μα moτή nnt
τόλιrmbύ .mτόm συτό
καμία περίπτωση δεν σημαίνει
έχει ομαλοποηθεί η κατάστα .
της ελληνικής οκονο11η σελ.
. Σrον Αντνη Διαματά.
ρη, έναν από rους πιο θερβάλει η Ε.Ε.!
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ η
ΟΟρκού ζητήματος
και γενικότερα rων εθνικν
Νέο ήθος και ύφος!
.Η σημεροή μεκυμένη (κατά
50% ) φορολόγηση Του τσίπουρου
ΚA Ε ΚΟ
της ιστορικής ημερήσιας εφη .
μ Κo κος
Μηοοτάκης εμπιστεύθηκε Το
ΜΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
>ίράμαη PΕΗ ΜΑAMΗ
."2ο.
με Τον οχύοντα κανανικό Εθνικό συ.
ντελεστή στην αθυλική αλκοάλη
πο m τά.
, κορμί τος, φόρεσσν τε
πν τσικοδά που παράγετα από
επιχαρήσεις αποστας ως εo5
Πανικού Υπουογτίου Εντερικν , αpμόδιου για Τον Απόκωσαν
Του . ΓΙΑΝΝΑΚΗ 7
Υφυπουργός παρέλαβε
E ή πλετά σmο ευχο ρίστησε τον Πρωθu| σκυτάλη
τους Eεκοε m
Aεκτος wωσης των θεμάτων
της ελληνικής διασποράς , ο νέος
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
ΕΑ γpooroo tφερε
. 11η σελ.
Υπό την αίρεση της συμφωνίας με την ΕΡΤ
Σέντρα στις 15 Σεπτεμβρίου
στην Super League 2
>Εν αναμονήμεταγραφικής ενίσχυσης ο ΠΑΣ
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΧΡΟΛΟΓΡΑΦΡΙΚΑ
Υπάρχουν γνήσιοι ιδεολόγοι
Αριστεροί στη χρα μας;
Οι Τρείς φίλοι ..
> Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ
> Του ΠΑΝΑΓΩΤΗ ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΗ,
Οoτ Καθηγητή Γεωπονικού Πανίμίου Αθηνν
, Με αιματολογικές εξ Τάσεις και εργομετρικά ποτ
. Hooν κοι οι Τρεις τους φίλο, συνταούχοι , συνόδελφοι και
Παιδιά του Ιπmοκράτη, Ο Βασίλης μεγαλογιστρός από παλιά αρχομ u o μ μ o
σεζόν για roν ΠΑΣ noνννα
όμως πολλά θέματα παpo
300 nΟnanoknda non l Soud "
της Βορείου Ηπείρου.
σμένης κ . Αρβελέρ , με τίτλo όταν διουκούν ανίκοopm πν ο και ευπερuν. ά ο
της . n κατοννό Του οtroo a uo.
τους στα γερόματα κατάφεραν να αποκτήσουν δικό τους σπίn Στα
σον οφορά ro ρόστερ Της ο μούας Της Ηπtipo .
ιδιαπέρας προσοχής, αποφάσισα, με οφορμή την ανοφορά της όπ
ΕΝκό πΤελίο , Το μόνο που απομένα
Ενα να γνει γνωστος ο οος πρ o
πονητή
nου λ άπ ενα Αοnά είναι τρόος aς ν λάνοn a
εκθέσω τον προβληματισμό μου αν υπάρχουν ή όχι
δεν ήταν εμπόδιο για τον Βασίλη, που ανήκει σε άλλο
- τησελ
άμεσος συνεpγάτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα