Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΘΗΠΕΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΝ
Καθημερνή Εφημερίδα ms Ηnεiρou-Upurns Eue Erάλλαs-Εos 920-Αρ. ουλλου 24604-Παρασκεun 12 Ιουλίου 2019-0,60 e
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
[ θέλει να εράσει
ονέος τεχνικός
Δυναμικό ξεκίνημα .
ροκ συνέχεια
Γιωρίζοντας το
Γεωπάρκο Βίκου-Αου
ΣΕΛΙΔΑ 2
ΣΕΛΙΔΑ 1
ΣΕΛΙΔΑ 8
Στο δόκανο
ο λαθροθήρας
Ως ευκαιρία αναμόρφωσης του Παλιού Νοσοκομείου Προβάλλει η Πρόταση ενεργειακής αναβάθμισης
τριν κτιρίων , Που χρησιμοΠοιούνται ως Ψυχιατρικές δομές και για τη στέγαση συλλόγων
ΜΕΡΙΚΟ ΛΙΦΤΙΝΓΚ
Στην εn' οuτοφupωσύλληψη ενός
Μ wnια πρπρεiα καθολικήε
onογάρευσης και μάλιστα νιατερινές
peς , Πραχρnoε κλμάκιο της Ομοonoδιακής θnpoφuλακής της Ε Κuνγακής Ομοσnονδlες !
ΣΕΛΙΛΛ 3
ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΤΩΡΑΡ
Ζητούν διαφάνεια
στη ΔΕΥΑΙ
Η Πρόταση, Πou
αφορά και το Κέντρο
Ψυχικής Υγείας στην
οδό Βαλαωρίτου,
θα συμβάλει όχ
μόνο στη μείωση
του ενεργειακού ,
Περιβαλλοντικού
και οικονομικού
απτυπματος , αλλά
και στη βελτίωση της
λειτουργικότητας των
δομν Προς όφελος
των εξυπηρετούμενων
και των εργαζόμενων.
Την anouxα της για τα ό00 διαδρ ματίζοντα τις τελευτα ες ημέρες στη
Sa m n Π Τ
τονίωντας nuς α noλtες αnanouν δ
αφάνεια nαντού και κυρίως γα έργ
onμovικάγο τ0 npμΟνΔΙΔΑ 6
Στα Μονοπάτα
του τουρισμού
Η ανάδειξη των μονοnατκντης Ελλάδος ως ένα ανoπυξακό μέσο στο
τουριστικό Πείο , είνι ο στόχος της
nw την οποία θα αλεξενήαε στο
Μέτσοβο η nepipepaιa Hnείpou
ΣΕΛΙΔΑ δ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Στήριξη
στο επιχειρείν
ΣΕΛΙΔΑ 4
Eaρήoας του νομού buννίνων
ΤΕΙΠΟΥΡΟ
ΣΤΟ 19% Η ΑΠΟΟΦΗΣΗ
Βαυλαετης βακής Τιόπεζος Πούλος
Μιλωνός ουνοδευόμενος anό oμdδα ανπστων στελεν της τράπεος ,
Μπλόκο στον
Τον ΔΡΥ ΔΙΟΥ 8ΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΛΟΛΟΝΗΣ
θα ανεβάσει
ρυθμούς το
επόμενο διάστημα
μειωμένο φόρο
για το τσίπουρο
er και στελύτηι ηnραγωγικν μονάδων.
ΣΕΛΙΔΑ 7
Αθλητισμός.
Στην oπόφοση ότι ο
στής ειδικού φόρου
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ RALLY
Σε χαμηλό nooστά κιναtαι npoς το nopovn anoρόφηon των πόρων του ΕΣΠ4 για το tργο-Συντήρηση, στοκατόσταση ανόδειξη του Βεύτρου και των όλλων μνημε .
ωντ Εpού της Δδνης-Οδοη Αν, εκόνο ωστόο
κατανόλωσης οτο τοί Με 46 συμμετοχές και
Πολλές υποχέσεις
noupo και την τοικουuκni aμουν οι
nοιoί, αντιβαίνει npoς
το δίκοιο της Ενωσης ,
κατέληξε χθες το ΔιΣΕΛΙΔΑ 13
ανέπται αεποαοατό 1ν επίτου ουνολικού προυπολο.
γιομού όμως , ούμφωνο με την Εφαρείο Αραιοτήτων Ιωσννίνων, ανομέεται ρ eιπόχυνοn Tων ήδη
Εξελιοσόμενων εργασιν, καθς α διοδκοσίες προμήήθαος υλικν κα εγκατάστου ης εξελιγμένων
μηχονομν μεταψορός φορείων (διθνεί δaγωνιομοί) βρίοκανται ατο οτόδιο της αλοκλή
Νέος Προπονητής
ο Κ Ηλιάδης
ρωΣΕΛΙΔΑ 4
naiκής Ενωoη .
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΣΕΛΙΔΑ 12
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΤΡΑΓ ΔΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΒΙΚΟΣ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
Η λιματική αλλαγή επιβάλλει άμεσα μέτρα
Απέκτησε
και τον Χρ . Καννή
ΣΕΛΙΔΑ3
ΣΕΛΙΔΑ11