Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ

11

ΙΟΥΛΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5184

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Ν. ΦΑΡΜΑΚΗΣ-Κ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΘΜΙΖΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ

ΝΕΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙΧΑΛΗ ΜΠΕΚΙΡΗ

∆ιευθυντής
στο Γραφείο του
Πρωθυπουργού
στη Βουλή
ΣΕΛ. 40

Τα πρώτο φλερτ
για συνεργασία
ΠΟΤΕ ΘΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕΙ
Η ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΕΛ. 3

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ:

Ξεκινάει
επισκέψεις
σε νοσοκοµεία
ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 18-19

ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ «Γ»
ΓΙΑ ΤΟΝ τ. ΑΡΧΗΓΟ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Η παραίτηση
φέρνει κρίσεις
ΣΕΛ. 8

ΟΙ 12 ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΟ

«Οι στόχοι ψηλά, το βλέµµα χαµηλά»
ΣΤΟ Ε.Α.Π. ΖΗΤΟΥΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Νοµική, οι αντιδράσεις
και η απόφαση
ΣΕΛ. 4, 11

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ BASKET LEAGUE Ο ΜΑΚΗΣ ΓΙΑΤΡΑΣ

Νέα διάκριση
για τον Προµηθέα

Τοφάλεια: Ικανοποιητική συµµετοχή
ΣΕΛ. 21-25

n ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΟΣ

ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
n ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΝΦΙΑ ΚΑΙ 120 ∆ΟΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΟΥ ΠΗΡΑΝ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ