Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΖΠΡΩΙΝΗ
Τετάρτη
Ιουλίου
μεχρι aνοτου.
εtiθεa,
Τιμή φύλ.: 0,50
Καθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
Αρωμα γυναίκας
από τη Δυτική Μακεδονία
στη Βουλή
Σελίδα 9
Ορκίστηκε
νέα κυβέρνηση
5η Συνεδρίαση της Επιτροπής
Παρακολούθησης του ΠΕΠ
Δυτικής Μακεδονίας
2014-2020
Σελίδα 11
-Ενnoν toυ Προέδρου τns Δημοκραίas ,
Προκόηη Πυλonoυλou κα napouoia
του nρωθυποuργού, Κυρόκου Mπoοτάνη
-Τα 50 νέα μέλη tou unoupικού ουμβουλου
6δωοαν θρηoχευτκό όρκο , εν τms teλens
χοροσιάτησε ο ορνonioκonos Αθηνν και
noens Eλλάδοs lερνυμ0s
Σε εφαρμογή
από την 4η Ιουλίου ο νέος
κανονισμός της Ε.Ε. για τα ΑΔΙ
Σελίδα 12
Καμία κίνηση από Βρυξέλλες,
στον αέρα η Πτολεμαϊδα 5
Νέο πρό70 Τουρνουά Green Volley
"Ζήσης Δαζάνης"
στην Καισαρειά Κοζάνης
Σελίδα 7
γραμμα
αυτοαπαesΙΣ
Σελίδα 24
σχόλησης
για 10.000
Η επόμενη μέρα
είναι καλύτερη
70 ΤΟΥΡΝΟΥΑ
eEN M νέργους
Η χαλαρή ψήφος των ευρωεκλογν φαίνετο
|Νέα Δημοκρατία εν η βεβαιότητα της νίκης της Νέας Δημοκρατίας σε συνδυασμό με το γεγονός rως οι εκλογές έγιναν
|οχεδόν στη μέση του Καλοκαιριού ευνόηοαν τον ΣΥΡΙΖΑ.
όησε τη
"Ζήσης Δaίάνης "
του ΕOΚAm
ταχθούν στο πρόγραμμα
προθησης της αυτοαπa .
σχόλησης που "ανοίγει"
οφειλέτες
Ιταξύ των εκλογν του Σεπεμβοίου του 2015 και των Π0ΟΥ| θεσινν ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε μόνο 147 χυλ ψήφους .
19-20-21 Τουλίου
3 26-27-28 Ιουλίου
Rκο Ο το in. Β
|οaν ευκαιριακό και anoκλειστικά κρατικοδίατο , αίνεται mς
Ιουλίου ε στόγο την επΠνευματικό Κέντρο Καισαρειάς
χορήγηση 10.000 ανέργων , ηλικίας από 18 έως
66 ετν.
ΤΑΚΙΝΑAΗξύ 2015 και 2019 αύξησε τις ψήφους κατά 116
Δήλωση συμμετοχής
6978147746
(12.00 έωs 21:00 )
Ι χλ και από 6.29% έφτασε το 8. 10ο.
Σελίδα ε
συνέχεια στη oελίδα 4