Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
www.typoshalkidikis.gr
Τύπος Χαλκιδικής
,tUΜIR
ΧΑAΚΙΙΚΗ
ΚΨmis
Uhιen
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΧΑΔΚΙΔΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ 240-ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5764 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΗ.Π.Ε. 0.20 ΕΥΡΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
/Ορκίστηκε
(η νέα
κυβέρνηση
ρκιστηκ8
Ανακοίνωση της Ν.Ε.
ΣΥΡΙΖΑ Χαλκιδικής
για το αποτέλεσμα
τον Εθνικν Εκλογν
στη Χαλκιδική
Αειφόρος τουρισμός
στο Δήμο
Νέας Προποντίδας
ΣΥΡΙΖΑ
Καταναλνω λιγότερο
στην Μεσόγειον
-Σεμινάριο στις 16 ουλίου
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
Ν.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ: Το νέο κυβερνητικό σχήμα,
ούτε νέο είναι , ούτε μικρό
Τα μηνύματα που έστειλε Eurogroup
στην νέα κυβέρνηση
Ανοιχτό το κπαράθυρο για ένα μείγμα φοροελαφρ
ύνσεων άφησε ο Κλάους Ρέγκλινγκ
κι ευέλικτο
ΚΟύτε νέο , ούτε μικρό κι ευέλικτο
το νέο κυβερνητικό σχήμα
Διοργάνωση εκθέσεων από
το Επτιμελητήριο Χαλικιδικής >9
Αυτή είναι
η νέα κυβέρνηση
Μητσοτάκη
Μέχρι
και τις 15 Ιουλίου
η τελική υποβολή
των μηχανογραφικν
Τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι
- Οι 51 υπουργοί και υφυπουργοί
των πανελλαδικν