Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ TυΠος
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Περίοδος ' (1974- Ap. φύλλου 6880-11.911
0.50 ε
Ιδρντής -Νuόλαυς Καραθάνς 1951-1974 *Βoκτήρια-Εκδότμια Σταυρίδου 1. Στολιανή
Παράπονα κατοίκων για
μπάζα σε περιοχή
Ορκίστηκε χθες το νέο
4η θέση και
πανελλήνιο ρεκόρ
για τον Δραμινό
Ζουμπούλογλου
στο Ευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα
Μαπές στην ιστορία μας
Ο θεός Διόνυσος
στα νομίσματα
Υπουργικό Συμβούλιο ης
του Αρκαδικού. ..
κυβέρνησης Μητσοτάκη
Του κ . Γ.κ Χατζόπουλου,
Από το Δήμο Δράμας απάντησαν ότι
Τα βιογραφικά των υπουργν
τ. Λυκειάρχι
δεν έχουν φορτηγό!!!
στα σημαντικότερα υπουργεία
συλ 5η
σελ. Jn
συλ. θη
σελ. 7η
Άλλο ένα διατηρητέο κτίριο που
μαραζνει ..
Στοά Μπέκου στη Δράμα ..
όπου η βρωμιά βασιλεύει!
Με το πρτο Προεδρικό Διάταγμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Αλλάζουν υπουργείο οι Φυλακές
από το π. Δικαιοσύνης
στο Υπ. Προστασίας του Πολίτη
: :: Ένας εξωραϊσμός που δεν έγινε ποτέ .
:: Την εικόνα της στοάς Μπέκου "σζουν" τα καταστήματα
Ελπίζουμε ότι σύντομα θα έχουμε εξελίξεις αναφορικά
με το ζήτημα των φυλακν Νικηφόρου
Του Θανάση Πολυμένη
Του θανόση Πολυμένη
το καλημέρα
αι μόλις που no.
, ΡΣΜENA σημεία στην nόλη της Δρά.
Υο τεί
ήδη στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως ΦΕΚΑ
ράς. Κα ατό Ματ το σΕνοΝ ι έο
πpena να είνα σ αυτή την πόλη. Η Δράμα, είνα
Α w ατά ενα υνίος ο δηιοτρός κήτoς.
το Πάρκo ης Αγίας Βαρβάρος και κάτοα apνα σπό αυτά τα σnμεία στα σποία αξξει α
δοθεί προοοχή , είνα η στοά Μπέκου.
στεύθηκε Το Πρτο Προ
εδρικό Διάταγμα
οποία.
Πούεδοτς Δπυοκοστίας
κ. Παυλόnουλο και τον
ωθυπουργό
ua με m ζέστη. όuoς rερόσει
Μητσονωυς Αρωνης των αρόρων 10, 28 27,2 και
ς σχει)
ατό εκεί θα ανακαλύψε τη δυσοσμία από τη
Από τα ενδιαφέροντα του πρτου Προvn ό οό όan κτόνα.
Puλακές Μκnσός
Αυτό σημαίνει ότι , ατό εδ κα πέρα .
ακόμα και οι φυλακές Νκηφόρου Πou unυπουργάο ΜποασΤεπκς nολκή. Το
onoio συγχωνεύετα με τον Υπ. Προστασίας
όπου υπάρχει διάδρομος για τους πεζούς. Ση
Dράπης στοόςκαι ορος στο σηυεο μετα
οκαλάα , βασολεύει η βρωμά Ακόμη κα η
Ποιος είναι αρμόδιος γα ην καθαριόητα ης στοάς Μπέκος Ο
Δήμος Δράμας οφελει να καθαρίσει τον χρο όσο καλύτερα γεται!
σίος του Πολίη. μετοπό ροντα όλες α σ -θείες ΠΟΝ σπό m λεπουαiα του.
μοδιότητες nou αφορούν τα καταστήματα μεταφέρονται πλέονατό το
. Δικαιοσύνης
μνοσ. οαελεται στα Ματαστήμτα. Τα σοία
έχουν διαμορφσει το χρο .
wu Tα na α κΤαλς aπό τα περστέαια , σκου.
οποίο αφορά στο διατησητέο ατό το Υ.ΜΑΘ. κτήριο (στοά Μπ κου) nou βρίοκεται στην πλατεία Ελευθερίας στη Δράμα, πoεπνδύνου
άΤ καιmo σωγκεφμένα, ούμ n Του Πολ ατων, στο νέο Υn .
φωνα με όσα ορζονται στην παράγραφο Σήμερα , αυτό noυγνωρζουμε για τις φυκαταστάσεως , στηνοποία έχει περέλθει το κίρο.
m ΤοΝ
τΟκό κίENλοa
δια και όσχημη μυρωδιά
Διστάνυοτο έχουμε 15.1. στό το Υπουογείο Δικοιοσύνης, Διαφάνεας κ Ανθρωn, ξενοδοχρακό και ηλεκτρονιό του εξοπλι μ
Mu να ένα διαΑντενλημστκής Πολπκής του όσοου 17 0του ενEO ou. οι στοίε σνένεται
του π.δ. 962017 (A' 136) όmως σχύε, ουμ
πeρλαμβανομένου του συνόλου τωw υπαγoΕneεonoτς α Ελέου Κατασημάτων Ποο λήμεων ποροκού στό τον ΑΣΕΠ.
Κράτησης , η ατροδικαστική Υπηρεσία , τα όμως πιθανόν εξαπίας των εκλογν πήγε
τηρητέο μνημείο της nόλης,
m Ν Τί μεα
oFnoone
του και κυρίως την κακή του
να ολοκληρωθούν σε ένα χρόνο περίπου
τουλάχστον , αν όλαπός καλά.
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάκκας-Μασμονίδης
ΚΟνα στις
κοτένoυμε να δούε τη συνένΕ. Το στΗ
δαιότερο όλων , είναι να ανοα γρήγοα η
Θεοσπεκά Κατασττα Τα Ερκά Θεον
πευτικά Καταστήματα και η Κεντρική Αno24 Σεπτεβρίου, ο κατά σύμμ e es δnos
Καρόογλου, μέσω της Διεύ .
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Αή λίκ Aοσένν Βόλυ ο
Υπηpεσίες Εrμελητν Ανηλίων κα Κοην κανao ρ E
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
δρόμο!
Μακεδονίας-θράκης, δeν
ο ννμ
κό να
Κλειστή την Κυριακή
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήpηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως
Αναίμακτη -Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
διατηρητέο από το 104.
ΣτΟ σχεπνω ενγp
η αγορά της Δράμας
Πρεμιέρα τη Δευτέρα για Τις θερινές εκπτσεις
00-2012αναφέρετα μεταξύ
άλλων: [1.Σος πληροφοροu
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
αντίpρηση για την εφαρμογή
ο00ν ανο00ναστο με ο
1 Μεανακοίνο
Ξείνηαν θες Δευπέρα 8 Ιουλου κα
κρατήσουν tως την Παρασκευή 31 Αυγού. κός Σωλογος Δράιος, ννεται νωστό ότ ,
στου . Υπενθυμεται πως στις καλοκαρνές κατά την τατική εκπτωτική θερνή πεpiοδο
εξδωσε ες ο Εμmopr
Υpopo ελέγγpu ετομοpponίaς
κπρίων ης Δ/νσηςς Δόμησηκ
του Δήμου Δράμας, και το
λαιός και της νέας μεομένης τμής των ανο , η αγορά της πoλης μας θα παραμενα κλαθν και υπηρεσιν πou πωλούνται με στ .
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδηs
του τοού έκτη
Ειδικός Ορθοδοντικό
Ευχαριστήριο
Τηλ. 25210-30076
Ευχαριστ θερμά
όλους τους ψηφοφόρους της Δράμας , που
μελέτησαν το πολιικό
πρόγραμμα του έου
κόμματος/κινήματος
ΜΕPA 25, εμπνεύστηΚιν. 6932-347415
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
ΗΝέα Διεύθυνση
Γ. Παπανδρέου 34-2οsΟpοφo
Νέες υnp
διαγνωστκν εξετάσεων
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
, Ψηoιακή Μαστονροφία
. Τομοσύνθεση τpισδιάστατης anεικόνσης ,
καν απ ' αυτό και το εμπιστεύτηκαν στηρίζο ντάς το με την ψήφο τους!!
Ιδιαίτερα ευχαριστ όλες τις Δραμινές και τους
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
. Yntpnxος Μαστο
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΛΟΙΠΑ ΜΗΜΑΤΑ:.
δροκρατικές αντιλήνεις με τίμησαν με τον
σταυρό ποτίμησής τους χαρίζοντάς μου την
πρτη θέση σε αριθμό ψήφων του ΜΕΡΑ 25 στη
Δράμα και δίνοντας έτσι και το στίγμα των αρχν
του κινήματος: Όλοι ενωμένοι για να ανατείλει
μια νέα ΜΕΡΑ για τον τόπο μας!!!
Πάτα &λα
μαμίmηe τρνάντο
. γνηυκος 1ομοpαpoς
. Υπέρnχοι-Τriplex αγγείων
. Ακτνον Πuενότητος
. Ορθonaντογρόφος
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
25210 5512206977 472890
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τη 29
Αγγελική Μανιαδάκη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα