Πρωτοσέλιδο Ελευθερία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
FreeDAY "Μιστέρο ΜΠούφο" από το ΔΗΠΕΘΕ Καλαμάτας / Συναυλία Φωτεινής Βελεσιτου στις "Αμμοθίνες"
NotoSport
Τηλ. 2721021421, ealt eldtkimθρmellcom
Αp. φΜου 12571 -Τιμή 1ε
ΚΛΚVΦ4ΡΙΑ
Αλλάζει όψη το γήπεδο
του Μεσσηνιακού
Τετάρτη 10 lουλίαυ 2019
wwΜ.alσttherinonlin,ar
Νέα μεταγραφή για Καλαμάτα Β.C.
Από τους Πρτους στόχους της νέας υπουργού Πολιτισμού
Ενδιαφέρον Μενδνη
για την Αρχαία Μεσσήνη
ΓΥΡΙΖΑ
Αύξηση
ΣΥΡΖΑ μόνο
στ Μεσσηνία
Το ειδικό ενδιαφέρον της για την Αρχαία Μεοσήνη οκδήλωσε Βασικές της ηροτεραιότητς μίλησε για τmv ολοκλήρωση
ηνέα υnoυργός Πολτισμού Λίνα Μενδνη στις ηρτες της Βσιμου πολuσμού με όχημα τα μνημεία , όπου αυτός δια| Μ46
μουργείου. Η νέα unουργός Πολτισμού ανοφερόμενη συς Ακαδημία Πλάτωνα έως φυσικά τmν Αμφίno.Δήλo , την
Κλειστό λόγω.
συνέλευσης
ΕAΔA 5
το Διοικητήριο
|ΑΑ 2)
ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ-ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Αρθρο
Η εκλογική
ανταμοιβή αστα
καλά naιδιάν
Συμμμαθηπές
στοιλύκειο
συνάδελφοι,
Σεάεελomn οopr
nodoun o
noo τλικά ΕκNέyoντo Το
,στη Βουλή
Σις 24 Αυγούστου
noρκωμοσία
στη Μεσσήνη
Mοίνετο mό τον tpόο nou
ουγγpotito το upoδο.
ΕΛΔΑ 2
ΕAΙΑ 1Ι
Ant κ Τoοon
an ονό a o
κυουνκαι nsorouv m Εonpoλη κον .
Κl July otters
Απάντηση
ς Κατρoυος μ σό δ μου εmpον
Λεβενιάκη σε
Τατούλη για
το λιμάνι tης
Κυπαρισσίας
3ον r pοa
Doneio fruοσυμο) οέρατu oν
ponς orμαοος oμβολή ι00 oυ κ Χο.
2 μικρές nεριοκέs 2205
"ooau Εuoη Πεpφepο
Χωρίς α t καμα δα r
3 μικρέs nepιοχέs 30
Eπeei nonoν , ta μοθn τη δή ι ς ππης υςοκριάμκνης
5 ράξες, γa
Πόδια + 1 μικρή nεριοχή
kοι ονonμ 10 oο 00, onό n Aon.
, γeτoν prKarowν γο όpoκ nημθεο, apκεί
Γάμnes + μικρ
nεριοχή
υ m t
α μη αoύντανoφές, nou oοnό oatου κα να noαu εέpea pto mibαξο roEpoύiαbες tpv.
tuna ρροpα nou αιoδοu όοα potoης Πλα o. νο εα oες
aπ κα Τ ο κ σeασον
Μηροί +1 μικρή
Περιοχή
.ΜΕ e δε to
Τe ς α κ artioο ΑΝ ΤΡΟΥ.
LASERLIΕ
ανάyκn νa triroo α κανένα, μat εργολβeς ου Eν nόyu έργευ εt ιμ. ΑΣ θ0 xουνω δ μου οοpoδα και
noiiou , άθe ενέpγτ μα η
ΕΠΤΡΕΠΟ α Ν ΟT υ
naρoriauο Ευκολτε twoo μοΜν t
αοια.
Epa erό μεριa μου , o έηpota n και
φ uE on οuνα
Πrttα αn n!
305/Κ.
Τριpυβα --010
υu row thoυ otο α
Ala indelaΥ
Ο NοEκλεk Δw
ΓΕΩΡΠΟΣ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ
κ ΤΟΥΣ ΤΙΜΩ 6oυς οξupέτως
εκEiνα
εriorpe έγpopa , nou αeδεΑΣΤ τ0 Η
Super Markets
ΑΠΟΓΕΜΠΤΗ 1107 ΕΩΣΤΕΤΑΡΤΗ 17/07
ΕΛΕΛΑΣή
LVυ. .!
5.49€
κλό >
.39€30
5.49€
μ υo / 51NA
μμρομέηλη & βρερικό κηλλυντικά
ΕΟΜΑΣ μηκή
Να6ή Νο 1Ο
Amstel 500ml6 Amstel
Redeι 6330ml au
ηp τες
Κ μαου

Τελευταία νέα από την εφημερίδα