Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ

10

ΙΟΥΛΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5183

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΟΙ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ
Η Π.Γ. ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

Αποτίµηση
και σχεδιασµός
ΚΡΑΤΑΕΙ ΤΗΝ Ε∆ΡΑ
ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Ο ΤΣΙΠΡΑΣ;
ΣΕΛ. 2

Οι προσδοκίες
της Αχαΐας

ΣΕ ΠΟΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ «ΑΚΟΥΜΠΑΕΙ» ΤΙΣ ΕΛΠΙ∆ΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΠΕΡΙΟΧΗ
ΣΕΛ. 4

Παραιτήθηκε
ο αρχηγός
της ΕΛ.ΑΣ.
Την παραίτησή του στον
υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη φέρεται να υπέβαλε, ο Πατρινός
αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., Άρης Ανδρικόπουλος.
ΣΕΛ. 39

ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ:
ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ

ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ,
ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Το νέο µοντέλο
διακυβέρνησης Μητσοτάκη

ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 8, 11

ΜΙΑ ΚΑΛΠΗ ΑΠΟΜΕΝΕΙ
ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ

Ολοκληρώνεται
η καταµέτρηση

ΘΥΜΑ 35ΧΡΟΝΟΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ-ΜΟΤΟ

Βάφτηκε ξανά µε αίµα
η Πατρών-Πύργου

ΚΑΙ ΜΠΑΡΑΖ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΣΕΛ. 5

ΟΡΚΙΣΤΗΚΕ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΖΕΙ
ΣΗΜΕΡΑ, ΞΕΚΙΝΑΕΙ
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ