Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Ταχυδρόμος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
ψήφισε
το χωριό
του Αλέξη
Τσίπρα
Εβδομοδιαο
Περίρδος g Αρουός φύοu 918
της εβδομάδας
Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019
1.00 ευαω
σελ, 4
www.taxydromosartas gr
Οι τρεις
βουλευτές
Που θα
Η Μορζα
συναντό
anouε
το Αρτινό
ΚοΝό σε μα
συναυλία
στον σινε
cΟρφέoς.
εκπροσω Πήσουν το
νομό στη
ΧΡΗΤΤΟΣ
TΩPΓΟΣ
νέα Βουλή
ΣΤΥΛΙΟΣ
ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
ΓΚΟΚΑΙ
8.882
1.433
8.366
σελ 17
σελ. 11
Η ΝΔ ούτε και τρα Που εξασφάλισε αυτοδυναμία
κατάφερε να Χρωματίσει μπλε το νομό
Πρτη Σελίδα
Ο δροσερός
Πέμπτη φορά
Αριστερά n Άρτα .
κόρφος
Σποπτοα,
Ρiςτης Το αθ ρό ανάσοσμα , η Πανδαισία
των χρωμάτων και αρωμάτων ,
συνθέτουν η φυσιή, ανέρω.
μέρκου . Μακριά από τα ψεύλόγια τα μεγόλο. , αχοτικαμοθ pελοσμα.
παπαρούνες.
Να σε πνήγουν οι μυρουδς
αγριοπρί
τσερμτέλας και να nouμν .
oα and
3θυμιάματα από το
Να αναγκόζεσαι να παραμερίσεις Τς βέργες nou λυγάν
καταγής και δοονουν τις
ΚΚΕ ΜΕΡΑ3)
ΣΥΡΙΖΑ
κίνημα
αλλαγής
Ξ ια να φτασεις στο
Νο ακούς από την πoταμιά το
κροτάλισα nou κατεβάζει η
Α ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΘΑΝΗΝΙΚΗ
39,94% 38,99% 8,44 %
4,83%
1,98%
1,43%
που δημουογουν πανδουόνο
προκολνιας δεος και naνικό
Να νθεις Τζουμεροης και
να μη χορταίεις το Τζουμέρκο .
ψήpoι 18.953 ). ακολουθούν ΚΙΝΑΛ με 8.44% (ψήφοι 4,104) , KΚΕ
ρτο κόμμα στην λρτα για πέμπτη συνεχόμενη φοpά ανοδεeμετατολίτΕικm ΟΣΡΙΖΑ Ρ 6Aο Μ
Κυρακής έλαβε nooοστό 39,943% (ψήpοι 19411) αpήvοντας Τίo
με περίnoυ μα μονάδα δαφορά τη ΝΔ ou έλαβε roooσtό 38.99%
κο raετο Ραum τeς
nΕλληνυή Λίσην του Κυριάκου Βολόnουλου nou στην Αρτα έλαβε
nooοστό 1,43% ( ήφοι 694, σελ. 8
Χρήστος Τούμπουρος
Χωρίς Ηπειρτη βουλευτή η κυβέρνηση της ΝΔ
η σύvθεoη της νέος ορέρηρης ανακοίνωσεs
Ορκωμρσία νέρυ
5οuopdinn boadaην 5oΟρoσφun9ν bΗmnA
ποι θποιονού
Gπό ΠΙ
Θρσης Θεόδωρος Καροσγλο.
odu boλάnou οuouΟmm υά ολdnoυ
υφυπουργοίΤεpγος reργατoς και Γρηγoρης Ζαpεφo
Πουλος)
Πρυθυπuργός Κυρooς Μποστonς
Ανρo δρος ης κυβέρνησης Παναoυς Παραμμένος
. Κ ΛΟ noe Κem
Υπουργείο Νοnίας κοι Νησιωτκής Πολιτικής: Υmoupγoς
νnοNEίο ΑΥΟΤής Ανάrυξης και Τροφίμων: Υπouργός
Μοης Boρδης, υφunouργοί Κστος Σκpέκος και Φuτεvή
Υπουργείο τουρισμού: Υπουργός Χάρης Θεοχoρης υφ Vnοoς ΕΠστείας rργος Γερατετρίης υφυnou yoς napa τω ηρωeuoργο ορμόδως γα το ουντονσμό.
α πο m ΟrEuΟ και Ε ς
παιβερνητικός εκτρόσωτος Στος Πέτσος, .
Τανκι α Πδρυ τηe Boλ ν θο n
δωρος Σκυλακάκης, υυοuργός εωργος Ζας,.
δνΑΜe Γερονδnς υφunουργοί nάνgς Τooρη .
Χρίστος Δημος, o eς Δίνδος ααnn
κης κα Δάμα Μιχαηλa ουργοί Πανaγτης Μηταρό
μωεoνεος Υnοuργός Βαολης Kικuος υφunoupΥnουργείο Περβάλλοντος και Ενέργειας: Υπουργος
νός ηawης Bρούται
ρωτής υπουργός αρμόδος για τα Eυpomaiκa θέματα Μιλκα Α ουργο Κστας Φραγκογιάννης
Υποuργείο Προστασίας Του noτη: Υnouρyoς Μχάλης
Δr s, uφunouργoί Γεράσμος Οωμς και
Υmoupγείο Πολτισμού και Αθληmισμού: Ynouργός Λνa
υφυπουργός για θέματα αθληmoμού. Λευτέρης .
Μετανεπά Ποmi Γωοος κούμουτασκος φφυΤουργός Λευτέρης oνομ uονός Νκος
ms m Αροδης ΣτpοS Πavayωτ
Αυγενάκης,
(N bολdnou ApaοoeoN boμom oλdnouA
Υnοupγεο Δαοσύνης Υnoupγός Κοστος Τοάpος υφυ ωνο έοναις δα nοογιστοπουηθεί
,υμπτουργoί Σοφία Ζαχαρά
Βασης Διγα
λάκης .
Υπουργείο Εργοσίος και Κoωνκν Υnoθέσεων: Υποup
Υnουργείο Εouτεpν Υnouργός Παναγuτης θοοωp.
κοκος, υφuπουργαί Θεόδωρος Αβάνος και Μακεδονίος
ούρο σης 12:00 στο Προεδρικό Μέγαρο και Βα αολουθής
σεί η προβλεπόμενη παρόδοση napoλaβή των υποuργείων,
Στην Άρτα
ΣΥΡΙΖΑ