Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Kontra News: Με στρατηγικό επενδυτή η εξυγίανση της ΔΕΗ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΟΥΛΗ-ΠΟΙΑ
HΚΗΡΑ ΟΜΟΜΑΤΑ ΕΜΕΙΝΑM ΕΚΤΟΣ
ΕΛ. 3,6
ΚΟΝTRAΕΑ.
KO NTRA
Ασυμβίβοστο
Ζωντανό.Ανατρεητικό
KONTRA24
kontranews.gr
Τρίτη 9 Ιουλίου 2019+ Εtos 6ο. Φύλλο 1677. 1 ε
ΚΑΘΗΜΕΡΝΑ ΣΤΙΣ 12 ΤΟΒΡΑΔΥ
Στη Βουλή με τη
ξεμπλοκάρει τη μεγάλη επένδυση του Ελληνικού
διαδικασία του
επείγοντοs το νομοσχέδιο
ΜΕ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ
Διαδικασίες fas -irack για την αναδιάρθρωσητης ΔΕΚΟ
Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ θετικού επενδυτικού κλίματος βριο ntn aυτή
Attense πorso ότηςς ου Κυοιά κου Μητσοτάκη. Στ
πρόκεπαινα προχωρήσουν με τακύτατες διαδικασίες μέσα στο καλοκαίρι
οινοιοθετικές πρωτοβουλίες Που αφορούν στο ξεμπλοκάριυμα των έργων
στο Ελληνικό . Σύμφωνα με Πληροφορίες της Κontra news άμεσες θα είναι
οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης γιατην αναδιάρθρωση της ΔΕ .
Το σχέδιο προβλέπει ην εξυγίανση της εταιρείας με tην είσοδο
στρατηγικού επενδυτή
Eενε0ιστορικήΕ
Μμιφήο)
nΤοδό0ειΚ
ΙΟλκως
ομρογωυμ
κεται στις
ΝΕυCηση:
ΤσιελλνΝόμΞεξιγωγο
ηΗΜΟΙ0ΣΥΗΣΧΕΑ ΣΤό Σ.7
ΕπίδομηΠιδιου:
Τέλος Ιουλίου
η nληpωμή
της δόσης
ΥAVUZ
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
AiστευτηΠορόχληση Στην Κυπριακή
Α01έφτασG και το " ΤIαβου Τ.5
Σκληρό ροκ
ΑΠΟΦΑΣΣΜΕΝΟΣ να ακολουθήσει
συνταγes σκληρού ροκ στmν αντιπαράθεσή
του με την κυβέρνηση εμφανίζεraι ο Αλέξs
Tσίπpas .
ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ να δάσει Περίοδο χάρτοs
στον Κυριάκο Μησοτάκη γιατί ο διο5 όταν
ήταν ηρωθυπουργόs &έxτηκελυσσαλέα
enθeση aπό τη Νέα Δημοκραιία και το
σύστημα των Μέσων Ενημέρωσηs nou Tmv
στήρίε
HAΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ Που Πρόκειται να
ασκήσει οΑλέξns Teίηρas θa όχει ω
σrόχo Τmν Προστασία των κατακτήσεων
του λαού εγ στρατηγικά θα στΟχεύει στην
αγάδειξη του ΣΥΡΖΑ μέσαι
χρονικό διάστημα σε πλειοψηφικό ρεύμα
στην κονωνία .
EΕΛΜΝΥΜΥΟ
- JmΗ MDΤ
ΕΠόΟαμS.Ε
03 νς
ΜΤραγικός θήνατος βρέφου /
Μnε0ε από τον 110όροφο
(χρουαιερόπλοιου!
Τeuικρίτες 21 εξυομοβουλεπικοί Ευ δίιας
μμαίΕες στην κυβέμηση του Κ. Ηιπουτάm
: συντομο
ΣΒ. 7ΣΥΗΕΧΕΑ ΣΤΟ Σn.7
ΣΕΛ. 3