Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ 4ρΙΡΡΕAΕΡ
ΤΡΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ
9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
ΔΗΜ Ο ΠΡΗ ΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12300
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Οι ανορές και οι επενδυτές επενδύουν στην πολιτική αλλαγή
Στην αρχή νέου ανοδικού κύκλου η Ελλάδα
την αρχή ενός νέου ανοδικού κύκλου εισέρχεται η Ελλάδα , η ελληνική οικονομία,
η αγορά ομολόγων και η χρηματιστηριακή αγορά , με καταλύτη την μεγάλη εκλο 'γική νίκη της Νέας Δημοκρατίας και τον σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης με
ορίζοντα τετραετίας
Νέο στοίχημα στην ελληνική οικονομία και στις εγχριες αγορές πυροδοτεί το καθαρό
αποτέλεσμα των εκλογν.
Ήδη με τις πρτες ενδείξεις επικράτησης της Ν.Δ άλλαξε εντυπωσιακά το βασικό σενά.
ριο που υιοθετούσαν οι διαχειριστές των ξένων κεφαλαίων για την Ελλάδα, καθς ενσωματνεται στους υπολογισμούς η προοπτική επιτάχυνσης της ανάπτυξης , που θα βελτι
σει σημαντικά Τις αποτιμήσεις μετοχν και ομολόγων.
Διεθνή funds , μεγάλοι διεθνείς επενδυτές και διεθνείς τράπεζες έχουν βάλει και πάλι
την Ελλάδα στο ραντάρ τους με τις πρτες ενδείξεις που είχαν για πολιτική αλλαγή
Οι προκλήσεις την επόμενη
ημέρα των εκλογν
Ζητούμενο
η ανάπτυξη
Εκλογές 2019:
Η μεσαία τάξη έδωσε
τη νίκη στη ΝΔ
ι προκλήσεις της οικονομίας και τα ανοιχτά ζητήμα .
δεν αφήνουν χρόνο.
Κομισιόν βλέπα ετρύπαν στον προϋπολογισμό 19
δισ. εξαπίας των μέτρων που ψηφίστηκαν το Μάιο και
αφορούσαν το επίδομα σύνταξης
Οι"0οκλήσεις της επόμενης κυβέρνησης
έτσι φστε να θέσει την ανάπτυξη σε μια
πανηγυρισμού .
ενάρετη πορεία παραμένουν μεγάλες.
1 τη μείωση του
Σαφές προβάδισμα σε Αθήνα , Πιραιά και στους cαστ κούς, δήμους των βορείων και νοτίων προαστίων πετυχαίνει η ΝΔ, εν ο ΣΥΡΙΖΑ επικρατεί στα λεγόμενες κλαί .
κές- γειτονιές των δυτικν προαστίων και της ευρύτερης
περιοχής του Πειραιά .
Εκτός από τους δύο μεγαλύτερους δήμους της ΑΤικής, η
ΝΔ είναι πρτη στους περισσότερους δήμους του Νότιου
και του Βόρειου Τομέα της Β' Αθήνας , καθς και στην Ανατολική Αττική, εν ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται στους δήμους του
Δυτικού Τομέα και της Β' Πειραις , καθς και στους αλαϊκούς. δήμους του Βόρειου και του Νότιου Τομα .
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε κάθε ευχαιρία θέτει ως στόχο ρυθμό ανάπτξης τουλάχιστον 4%
Ορυθμός ανάπτυξης 4% είναι ο αριθμός. κλει
(για την ελληνική οικονομία σύμqωναι
οιχονομικούς αναλυτές, για να μπορέσει να στηρξει εχτός των άλλων και τη μείωση των qόoων ,
ε βάση Τις εκθέσεις της μεταμνημονιακής εποπτεί.
που υπογράφουν οι Βρυξέλλες υπάρχει καθυστ .
ρηση στις ιδιωτικοποιήσεις, στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων στο Δημόσιο , Τις αγορές και την αγορά
άρχει και το ζήτημα για τα
dωλικ ον
Α αερει τις αγορές , τη
: μέλλε
τη ΔΕΗ
Εάν η Ελλάδα καταφέρει να περάσει σε ισχνρούς ρυθμούς ανάπτυξης , έτσι στε η οικονο
μία να μεγαλύσει
κούς όρους, δηλαδή να αντιστοιχεί σε μιχρότε .
Παρόπιο προυπολογισμός προβλίπει ανάπτυξη 2,3%
, τα στοιχεία του πρτου τριμήνου ήταν απογοητευΤικά καθς η αύξηση του ΑΕΠ ανήλθε σε μόλις 13%
χρέος θα μειωθεί σε σχετι ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
Πούλησεν την είδηση
τωτιχά κανήθηκε το ΧA. Χα0ς το εχλοικό αποτέ m Eνoζνη για τον Ιούλιο του 2019 , σύμφωνα
ΕΥΡΩΖΩΝΗ
Επιδείνωση στο επενδυτικό κλίμα
Επείνει η διάσωσή της
no θέμα της ΔΕΗ έχει τον χαρακτήρα του κατεπείγοLντος , όχι μόνο ειτίας των προβλημάτων ρευστότη.
τας , αλλά και λόγω του γεγονότος πως η κατάσταση των
Τεραιτέρω πτση κατέγραψε το επενδυτικό κλίμα
Lλεσμα έχει προεξοφληθεί με τους επενδυτές να ακολουθούν τον κανόνα αγόραζε στη φήμη και πούλα στην
είδηση . Οι επενδυτές προχωρούν σε κινήσεις κατοχύ . επενδυτικού κλίματος κατέγραφε πτοση στις -53 μο
οωσης των κερδν πον έχουν επιτύχει οι τιμές των μετο νάδες , έναντι -3,3 μονάδες τον Ιούνιο του 2019, την ίδια
χν κυρίως μετά τις Ευφωεκλογές, όταν η αγορ προεξοφλούσε την ισχυρή αυτοδυναμία της Ν.Δ.
με τα στοχεία του ερευνητικού ομαλου Sentixν. Ο δείχτης
παροχή ρεύματος κατά τη θερυνή περίοδο . Τα αποτελέσματα του πρτου τομήνου (ζημίες 218,2 εκατ. ) και το
έντονο πρόβλημα ρευστότητας , δεν αφήνουν περθριο
εφησυχασμού.
στιγμή πον οι αναλυτές προέβλεπαν ότι ο δείχτης θα δια.
μοοφωθείs
0,1 μονάδες.