Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TΡITH

9

ΙΟΥΛΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5182

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Η ΤΕΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΟ∆ΟΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Ποιοι είναι οι «9» της Αχαΐας
n ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ-ΤΣΙΠΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε∆ΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ
ΣΕΛ. 7

ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΣΠΥΡΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

«Αµεση
δράση» για τη
λειψυδρία
ΣΕΛ. 12
ΘΕΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ: ΚΑΤΙ ΚΙΝΕΙΤΑΙ

Πρεµιέρα
µε αγορές

ΕΞΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΤΑ 21 ΑΠΟ ΤΑ 51 ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Ανανέωση
στην πράξη

n ΠΟΙΟΙ ΑΠΟ∆ΕΧΤΗΚΑΝ ΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
n ΟΙ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΤΙΓΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΡΑΜΠΟΛΕΣ...
n ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ Η ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α
ΣΕΛ. 4-5

Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ,
ΠΑΡΕΛΑΒΕ ΑΠΟ ΤΣΙΠΡΑ

ΣΕΛ. 2
ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Υψηλός
κίνδυνος
πυρκαγιάς
ΣΕΛ. 38

H επιστροφή
του δικοµµατισµού...
ΣΕΛ. 8-11

ΣΕΛ. 19-24

Η ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ SL 2

Πήρε άδεια
και επίσηµα...
ΣΤΗ ΣΟΥΗ∆ΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Η ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗ

Ετοιµη για νέες «πτήσεις»

Επιασε
δουλειά
µετά την
ορκωµοσία
ΣΕΛ. 3