Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Kontra News: Ποιοι μπαίνουν στη νέα κυβέρνηση
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|30.0% ΕΤΟΡΙΚΗ ΝΙΗ ΤΟΥ ΚΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΕΟΤΑΚΗ
31,6% ΝΥΡΝΡΙΑ ΑΙΕΙ ΕΠΡΑΣΤΙΝ ΚΕΝΤΡΟΑΡΗΤΙΡΑ
KO NTRA
ΚONTRA
ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΜΕΛΙΓΓΩΝΗ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 19:50
kontranews.gr
Δευτέρα 8 Ιoυλίου 2019 - Ετos 60 - Φύλλο 1676+ 1 ε
Ολα τα ονόματα υπουργν και υφυπουργν
ΠΟΙΟΙ ΜΠΑΙΝΟΥΝ
ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Ποιοι ανυλλαμβάνουν τους κρίσιμους τομείς
Ανάπτυξης, Δημόσιας Τάξης και οικονομικν
ΤΟ ΒΑΡΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ της Νέας Δημοκρατίας και μία σειρά από
τεχνοκράτες Πρόκειται να στελεχσουν τη νέα κιΒέ.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα υπουργεία Που
έχουν σχέση με την ασφάλεια, την ανάπτυξη , την Παιδεία, την ενέργεια
και τα δημόσια έργα.
Στην κατεύθυνση αuτή συγκροτείται υπερυπουργείο Δημόσιας Τάξης
στο οποίο μεταφέρονται αρμοδιότητες από το Δικαιοσύνης και το
Ναυτιλίας .
Ηρίσμο ΕΓΟ τΟ
σημερα, στην
-10ηνηίδτου,
pηνoς0Σκουμρτέτο
Ποιση
Ελέτοτη
τηΠΕΗ
αδαμα,
μεπμομαι
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΣΕ. 3
ΕΜΠεψ
κiiέκαψαν
USII3JTΤ
ndaiμo
την κάληη
στι ΕξάρXGIα
1 τις
Οεμμέρ
3ΚΠτωσεις
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
Τροχαιοε σοκ σηυ Λάριση
Αρχηγός
προοδευτικής παράταξηs
τns μεγάλns
ΗΛΑΚΗ ΕΥΜΗΓΟΡΙΑ ανέδειξε τον Αλέξη
Τδίπρα άι μόνο αpηγό Ts αξιωματκήs
αντιπαλίτευσηs αλλά και ηγέτη ms μεγάλns
δημοκραικήs npooδεuκήs naράτεξns.
ΟΣΟΙ είχαν επονδύσει σε μια στραΤyική
ήmα του ΣΥΡΕΑ απoγεητεύmκαν από το
αnoτέλασμα των εκλογν .
ΑΓΓΖΟΝΤΑΣ Το 32% ο ΣΥΡΖΑ γνεται
απόuτα κυρίαpos στο, κρο τrs
Κεντροαριστεράs με ότ συνεπάγεται μια
τέτοια εξέλιξη .
Ο ΔΙΟΣ ο Αλέξηs Τσίnρas μλντa5xθεs στο
Ζάnnειo έδείξε ότι Πήρε το μήνυμα ms κάληns.
ΔΙΑΒΕΡΑΙΟΣΕ τον ελληνικό λαό ότι ο ΣΥΡΖΑ
θα μετεξελκτεί σύντομα από ένα χαλαρό
κέμμα οε μεγάλη nαράταξη .
Με Πυραυλάκατο οι ετεροδημότες
υπό την Ρόδο στο Καστελλόριζο νυ
Καύσωνής 0ήχτυτήυει
43αριατην Iατάρτη η5
ΙΣΥΝΕΚEΑ ΣΤΟ .Τ
ΣΕΛ. 3
"ΚΔΟΣΗ ΠΡΑ:01:301