Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κυδικος: 1860
ΕΛΤΑ.
|ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον tι 10 tou
npei νο μυ
να δυεκιpεoti
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δoτίμης-ΕΜης-Λαυθντίς ΒAΣ ΖΕDΑ. Ετς 5o-Ap Φλλυ 1510 ΤΙμή 00ερά - ΕέποΧυραη 67 loυλίω 209
0 ΠΑΝΙΚΟΣ
ΤΟΥ ΑΝΙΚΑΝΟΥ
μένη α συρζαίo unop PLA ομopngξουμε , ζoυν με αuεαn oτες κο
γo, ξητντος nρόoκAn . onoυς ξanatoouμt φανταοο nou Bεω
έουpε την ap στερα, στον
pζουν anμεpα τπν κυ .
βέρνηon tpρζov με τα
noa και την noρέο rου λa oe Yύpoν .
tτo tΟ Tοnpoeβ6ξο - κ nou έφtυνον
noιους θαένα στα nontή on τουτρτα μα
Ενa αυνa
τoυ Pενoυ κcn nες
έματu, tκοuν ακόμη tmv uναmupon mtu.
n Αν ΜΑ ε nanς κο
α ενin mο τήρν Μ . τ Dμοtoαε Με 10 n
τον βοφpοκάνοΒο της po ατής τις ευ6ο0 . διοpομούς μελν των ος με τν Τοmp
θo t.
φανοθούν στον ΙKΑ
o0ου ο ίδιος , όμος t δonnoκis Χαβουτ pρoς no, εxopotεrο οκονένεoν tουe nou
πική ναοτοonin ΔκΟ
20/19 onuς ta tωρε
Το 37ο ΔΧΡ Πρεβεzα
Πλημμύρισε με μελωδίες την Πόλη μας
25 Nοpωδίες αεo όλο toν κόομο
μμετεiαν οrη μελωδική πανδαιοία
Γράφει ο.
Μιχάλης Γ . oυκας
μου tiνo
τo μαγοζ , y
σξopeneια
noarκό
ΚΜμ mo στο.
ΗΓΓΙΚΕΝ Η ΩΡΑ!
25 Χορωίες ano όο τον κόομο onω .
1 po της Kάλης κι'η ρα της Πλάνης μιopeί να
είνa ελποφopα Yια τη Χίδρα μηnρεί και νεκροφόρα ,
Μ στ φλα nou δλέτης νη
δNMΑ 0onio ΙoomA
a0 α α γεουν
a teoσερις ημέpec με
pον οή Τη
poo ο opoς Κρ μα κα ρ Μoζε u Ελπα.
νόη σνη w
μιν nin μας
Την Κυριακή ο ΕλλnwEς
με τnw ψhερος τους
Θα Πρέπει να δσουν πέλοs
στο φέμα και στο Λαικισμό
Το γέλιο
του ευτυχούς ανοήτου
Με νδιαφέρον npακολούθησυν οι
En ΛΗ Τ
Σρόιερ μo d τo έmpo Μaξtου .
Kλoγν όλυ .
toς στη tno toυ
δαθεν noκού neoveκτμτς o
τoροο όn μοο συν
Αrd τu οe εir, δυο ήταν
oηpr .
oοvntιά ανόλια 16ν ολτον αιο 5αετησεΣ
8ίκτre