Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
Ο ΜΙΝΟΑN LINES
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΜΙΚΟΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΡΑΙΑΣ
ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
piσ n0
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου www.anatolh.com
Eτος ιδρόσεως 1932
ΗΡΑΚΛΕΙΟ- ΚΥΚΛΑΛΕΣ
Αριθμός φύλλου
18.600
ππάπιτμι μία ίεiπεm
Δευθυντής Π0ΠΗ ΗA . ΚΟΣΥΡΗ
δρυτής : ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
wwwmiπoung
Εονκές κλογς 7ης 1συλίου 2010
ΤΗ Η Κ
Κυηση οπο ΓρηΟρη Κοχολάκη.
ε ουμπαίκτες επγειρηματίες γι Α0ΑΝ
Αυτοδυναμία για τη Ν.Δ.
Τα αποτελέσματα στο Ν . Λασιθίου
ΕΝΩΜΑΤΩΣΗ 9388% καταμετρημένα 177 aπό
ΑΠΟΧΗ 38.89% (ψήφιοαν 42480 αnό συνολικά
ΥΥΡΕΣ 00 9769% (41499)
ΑΚΥΡΕΣΛΕΥΚΕΣ ΨΗΟοι 231% (981
Συγκράτησε δυνάμεις ο ΣΥΡΙΖΑ- μεγάλη η αποχή
ΑΟΚΡΑΤΑ 4n428 φήpo)
Μ 6391 ψήpού
5 ΚΚΕ 292% (1213 ψήpο)
νεύοα Εfελίν0ηκε σrο άννη ηλακτάn δ 015 35103 Α
Νομό Λασιθίου η χθεοι- του Μανόλη θροψανιτη.
επίγνωση των δυσκολιν.
na να ΕΜάδα δυνατή
-Mληρε ο κυρίαρχος
Ελνo ι Α m
Η Η nοτiΗλανά
Τ anοτελεστάτων nou γ uβηε σχετιά
τις επλογές τουe Η λακή
,ΔΑΜΟ ΤΥΝΑΕΣΜΟ.ΧΡΥΜ ΑΥΤΜ1 2 ήpoύ
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 132% (549 ψήpοι )
.ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΡΟΩΝ 0Ω39 ήφοι)
you AΟρ0,
υνομία
Paa Π τ
η Μέα Δη , Η Νtα Δημοκρατία ne nάμε μπροστά ενωμένοι στη διατυβέρνηση anoτε.
νε μηροστά
. ΕΛΛΗΝΟΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΣ 076% (31 ψήφο )
60νάτερα Τη άοξη νάλη κλογική νη a 000άλεα κα να ξανανίν ΔμοKατίas δλωσκο
: Α AΑ
4. ΑΝΤ ΑΡΙΥΑ 025% (103 ψήφου)
aου εκδονκου Τμημ opλιοντας αι τmνa Ε νατη αως ποωυουγο 0
e oWASΑΟΤ8
Π.Μ.Α ΚΕ 0.06% (25 ψήφο .
ταν , naipνοντας το mpo - συγκφάτησε δυνάμεις, ου - ριάκος Μητσοτάκης στις aπoτέλεσμα -θα υποδ βά.
Εν nική maao ελθe mυλον nmτε Α ΜE
4ψppo)
Μεταξύ άλλων τόνισε θα εnoαλάβω ότι έκαότι η Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές.
19. ΣΥΝ Φ0ΜΑ ΠΟΝΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑΤΟΝ 0008 1pος )
20 Δημ Βερής Ευνες οικοΟΓΟΙ000% (0 φήoο )
Α Υρα στο νότη πoe Το ΚΙΝΑΛΤΟ ΚΚΕ οo λ Τ ΕλΜ ΣΥΡΖΑ θa Είνα εδ των εκλογν μέχρι τις η -Ελληνική Λύσn, και νων, θα δουλέψ για να σχυρός , ano τη θέση, της
μός της Κρήτης όπου κέρ - Βουλής έμεινε η -Χρυσή τες μας nou δεν μας στή , σης για να το αnoτρέeε
aa 79 Μ roooστό ρεκό τε δοά mέναντ e Ο
κάνουμε κατακτήσεις , nρόoθεσε
ε ιστος
σργότερο
τρεπόταν με τον Σύριζα του 44% περίπou κινήθηκε έχουμε noλλά
"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ'
om λ. F Το Μενα
ουνεχίστηε tως και το λύτερο noooστό αnοχής
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-onnΡΟΠΩΛΕΙΟ
| ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΑΡΑΚΑΣ ΚΑΤΕΨΠΜΕΝΟΣ
ΜΠΟΥΠΑ ΚΟΤΟΙΟΥΛΟ ΚΙΨ
ΝECFE 5OGR
ΠΑΟΥΡΤΙΑ ΤΟΤΑLurρl19 ΣΥΣΚ
ESE ΚΟΥΗ ΣΧΟΝΗ 5OMEZ 39%/Χ
Ι.ΚΤεο
ΝΟΜΟΥ ΝΑΣΙΘΙΟΥ Α.Ε.
δύο κάπστα να έχουν e . βουλευτκές εκλογές , με
Aυχίσ νω Μ.
1134/Ο10
14%(ΛΟ
1.% Χ
ξεκαθαρίσα η εκόνα . ou, κατά τις oπoiες δεν
κτο ατο τ mΔ31 ν ρ
pοδημοτν Λίγο npv τη νων φηφοφόρων .
ΖρΧΑΡΙΑr ΠΑΤΡΟΝΑΚΗΣ
10787
Το με
πρτο κάα ήταν ο ΣΥ- γαλύτερο nooοστό ano εoυκηγνεσε χαφλε υμέ
ΝΔ ΜΕ 14 ao
όμως να έχουν ενσωμα - ηγούμενες εκλογές, τον
ν oni κaι 4343% ό uoηλά ήταν
θα μπορούοαν να ανα - τα αντίστοιχα noooστά
ΚΑΛΤΕΡΣΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΕΗ
τεMΕΚTΣΑ
ΝΕΑΠΟ Η
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ
τελική eά μενuς την
| επανεκλογή των δύο noχής (Μάιος 2012488%
Πληση λινική- νoδρκή ν
EΠMENΔΟΥ 51- Ano NKΟΛΑΟ. ΤH 204103171
Κλενές της ημονιακής ε
28410.32100
28420.93100
ΠΙΑΝ ΚLΝES
ΗΡΑΚΛΕΙΟ -ΧΑΝΙΑ-5ΡΑΔΙΝΑ και ΗΜΕΡΗΣΙΑ δρομολόγια από προς ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΚΕΤΑ προσφορν από
n+-76ε
ΕΚΠΤΟΙΗ στα ημαράση
Στη μίλη
εεΡΑΤτπ. ΟΗΜΑΤΑ
εK Smart
ΛΟΡΕΑΜ
κπΤρΣΗ
Ε1n. ε
a νους
σεΚΑΜΠΙΝEΣ
lemβnm ot Οuονομκή θη D 1
οΤΕ AΝΑΥΤτΚΑ ΠΑ ΤE ΕΚΠΤΟΕ ΚΝ ΤΔΜΟΟnΑτον ΠΟΟΝmoΝΤEηκο ΙΚ ΤοετΚΟ1ΜνAΟΗΜη ίtΡΝ 2104197400.ΡK 10300000 Ηm
μ η η .
ek.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα