Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΔΕΤΕΡΑ
ΟAΟΥ019
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΤΗΣ ΔΕUTΕΡΑΣ
Το νέρμπι της σταυροδοσίας στην Αχαία
ΕΗ5ΗΝ
Κυρίαρχος
με 40%
και 158:
np Ν.A Τmppός Dps
ΑΑD9E
κ. Mηtoάκης
και επωμπαι την
ιστορική ευθύνη
ΜΕ ΚΟΤΑΞΕ
ΚΑΙ ΕΒΑΛΕ
τηopd tουtην
sοινωνία nou tov
εμπιστεύθnκε
ouoνu pe
μ Κ ε
nege an n
ο άκες E
d aνεt rοp7Α
ΑATOSAN0Σ
31,55
με πειoφnφική άντon
καλείται να npoχωρήoει
tira M ν
κΟ Η. Bωση
Η ΝΟΜΙΚΗ;
οε δομικό
μετασχημαtομό
tης χρος
τωP0eμωσt
Φεοp υ n
u -sονο..
ΔΥΟ ΑΔΕΛΦΙΑ
Το ΚΙΝΑΛκράτηoε
3η θέσn . Του φεάνει :
ΔΥΟ ΟΝΕΙΡΑ
ΝΔ: Πανηύρι στην Πάτρα.
αλλά μορό4 η npuιά
ΟΤσίmpos εξηγίλλα
αλλαγίς στο κόμμα
Δ4e kta αν E ne
φ νuουp Kο
Ε Auuv oas ΛΑ
φoΗ n
tAn κ v o Ea
bev μpφ o et ηφό Ο
- AaΜP
Η α Η
ΕΡ ου
4 α rw
3μηίεφmuό
ετν τuή wν 100
ΚοΥΛΟΑ Δ6Σ
ΝΤΕΖΕΝΕ