Πρωτοσέλιδο Πατρίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
T.5iλουβε
εΥ Ηλεί.
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
στην Ολυμπία Οδό
ΗΛΕΙΑ-ΠΑΤΡΙ ροσμα
.ΠΑΤΡΙΕ
Ο ΕΝΙΚΟ
Μίκος Σιαφάλης
Οινέοι ηρέnει
να βρίσκοντα
ψίodA npδυ Amo
ΤwΟ ύλου 044
Κυριnί 7 ΟΥΛΟΥ 01Ο
www.patrisnews.com
Τ Η Σ ΚΥ ΡIA ΚΗΣ
000/ τuμή Aήνος 1t
ΗB' ΑΡΧΙΟΤΕΡΗ ΚΑΒΗΜΕΡΙΝΗ ΕΘΗΜΕΡΙΛΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΑΟΣΗ
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΤΗΣ Ν.Δ. Ή ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η όρα της κρίσης
ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
της εκλογικής μάχης
ΣAμερα ο λοός cίνoι κυρίαpος,
aοuain nounΜΜέne 5
χρόνα ζήgl
εαναδητά
ρύχnονο και ε ανοίon εμθύης
εmnatα λn w npoeλoκή ne
pίοδo . στόθεκε onootoonομέn και
pουσίοσε και ενημέρωσε τους H ους
Ενκ an κάν
την Ηεί mdτrnο Hm καmt.
υς ης με μο κολύτεpn καθμερόΗ όρα της κέλιος όμως είνοι ρο ευθης
υνοοθημάων κοι
κάλπες 168.000
χιλιάδες Ηλείοι
Από το πρωί στις
noλύ φοστpού.
Οι τελευταίες
προεκλογικές στιγμές
των πολιτικν αρχηγν
eο4νο ολ ant ma
pος κoι στwν ουνoνpωo pος
Ψηφίστε με καθοpό νου κοι καθοpή σκέψη
ςεnφοσωnεί γιο u
ω p φυες, unoxpεuσεις.
nou nteύετε ότι μηορούν να κόνουν
" mv ζuή μος καλύ
Aεiς μος
ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ 45ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟ
tάnumν nά
των τdno μος κοι ηv Ελλδ .
Αματηρό επεισόδιο
τη νύχτα στο Κατάκολο
n s ς 0nio 4wν
Κ Μαγοuν
.nooγή γιο toν ono μος
ennuxio στmν Hλeie μος!
ΕpημnATΡΕ
ΧΑΡΑΜΑΔΑ ΕΛΠΙΔΑΣ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
istante
ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΣΤΙΒΟΣ
Έει nαpόv
αλλά και
Εκπτσεις
από 20%
ελιδοφόρο
μέλλον
ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΑ ΜΙN-F0OTBAL
έως 50%
Μεwν Πυργιτη
Σάκη Τζανέτο στο
Παγκόσμιο Κύπελλο!
στο τούνελ . του ΓΟEB
i: bviwn H 1αυ ταmTι
mia έεm)ι3: ovi Η ko ΑΗmη
ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ