Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΥΡΙΑΚΗ

7

ΙΟΥΛΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5181

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

Στην ανατολή
της νέας εποχής
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΕΥΡΕΙΑ ΝΙΚΗ ΤΗΣ Ν.∆. ΜΕ «ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΗ»
ΑΥΤΟ∆ΥΝΑΜΙΑ Ε∆ΕΙΞΑΝ ΟΛΕΣ
ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΗΣ «Γ»:
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ
ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

ΑΧΑΪΑ: ΑΠΟ ΤΙΣ 7 π.µ. ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 7 µ.µ.
Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ 636 ΕΚΛΟΓΙΚΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 281.095 ΠΟΛΙΤΕΣ

ΣΕΛ. 3-12

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΕΝΑΣ 28ΧΡΟΝΟΣ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΣ, ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΟΙ

ΕΛΠΙ∆ΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΤΖΙΡΟΥ

«Έσπρωχναν» ηρωίνη στην Πάτρα

Ξεκινούν από αύριο οι θερινές εκπτώσεις

ΣΕΛ. 13

ΣΕΛ. 39

ΣΠΙΤΙΑ ΚΟΥΝΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ∆ΡΟΜΟΙ
ΑΝΟΙΞΑΝ ΑΠΟ ΤΑ 7,1 ΡΙΧΤΕΡ

Τρόµος και αγωνία
στην Καλιφόρνια
ΣΕΛ. 2